* دانشجویان گرامی، جهت عقد قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی، فایل متنی (word) فرم  های زیر را به تناسب رشته خود دریافت (دانلود) و تکمیل نمایید:

اولویت موضوعات پایان نامه های دانشجویی مدیریت پژوهش و فناوری    
  نحوه مراجعه متقاضیان    
پیشنهاد پروژه جهت حمایت از پایان نامه ها (پروپوزال فنی) فایل متنی(word) فایل pdf
  پیشنهاد پروژه جهت حمایت از پایان نامه ها (پروپوزال غیر فنی/علوم انسانی) فایل متنی (word) فایل pdf
قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی(حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه) فایل متنی(word) فایل pdf
قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی (حوزه منابع انسانی) فایل متنی(word) فایل pdf
تائیدیه تصویب پایان نامه ها    فایل متنی(word) فایل pdf
  نحوه تکمیل قرارداد    

 

 

 

 

 


گروه دورانV6.1.12.0