بروشور جامع عملكرد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 1402

 

 

broushour300_22274.jpg

 

 

 

فرآیند سبز

فعالیت های زیست محیطی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 

78_7_23_farayande-sabz.jpg


گروه دورانV6.1.12.0