جزوات دوره های آموزشی تخصصی
ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 نیاز سنجی آموزشی 96/11/15 آقای مهندس آقایی

 

 

 

 

جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه

 

 

 

 

ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1      

گروه دورانV6.1.12.0