جزوات دوره های آموزشی تخصصی
ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 واکنش در شرایط اضطراری 96/7/1 آقای مهندس توکلی

 

 

 

 

جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه
ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 استاندارد مشاغل 97/8/22 آقای مهندس دوستی

گروه دورانV6.1.12.0