دوران

لطفا صبر کنید ...

جلیل سالاري

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره و معاون وزیر و مدیرعامل

جلیل سالاري

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره و معاون وزیر و مدیرعامل

 • تلفن : 61639262
 • پست الکترونیکی : salari@niordc.ir

علی زیار

عضو اصلي و نایب رئیس هيأت مديره و معاون مدیرعامل

علی زیار

عضو اصلي و نایب رئیس هيأت مديره و معاون مدیرعامل

 • تلفن : 61639396
 • پست الکترونیکی : ziar@niordc.ir

غلامحسین زرین قلم

عضو اصلي هيأت مديره

غلامحسین زرین قلم

عضو اصلي هيأت مديره

 • تلفن : 61639073
 • پست الکترونیکی : Momeni_Malekshah@niordc.ir

مهدی کارگرنجفی

عضو اصلی هیأت مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی

مهدی کارگرنجفی

عضو اصلی هیأت مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی

 • تلفن : 61639045
 • پست الکترونیکی : m.kargar@niordc.ir

سعید مداح مروج

مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات

سعید مداح مروج

مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات

 • تلفن : 88928550
 • پست الکترونیکی : madahmoravej@niordc.ir

مهدی بهرامیان

رئیس امور حقوقی

مهدی بهرامیان

رئیس امور حقوقی

 • تلفن : 61638665
 • پست الکترونیکی : m-bahramian@niordc.ir

سید ابراهیم طباطبائیان

عضو علی البدل هیئت مدیره و رئیس حسابرسی داخلی

سید ابراهیم طباطبائیان

عضو علی البدل هیئت مدیره و رئیس حسابرسی داخلی

 • تلفن : 88896299
 • پست الکترونیکی : Tabatabaian@niordc.ir

وحید عبداله زاده

مدير توسعه منابع انساني

وحید عبداله زاده

مدير توسعه منابع انساني

 • تلفن : 66974231
 • پست الکترونیکی : abdollahzadeh@niordc.ir

تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 3 بهمن 1402


گروه دورانV6.1.12.0