ردیف واحد شرح وظیفه مبنای قانونی وظیفه
1 شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران

شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران در اسفندماه 1370 براساس اصل تفكيك فعاليت‌هاي بالادستي (اكتشاف و توليد نفت خام و گاز) از پايين دستي (انتقال نفت خام و فرآورده، پالايش، صادرات، واردات و توزيع فراورده‌هاي نفتي) در وزارت نفت تاسيس و فعاليت هاي رسمي آن از سال 1371 آغاز شد.شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران به عنوان يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت، راهبري و نظارت بر فعاليت‌ شركت‌هاي فرعي شامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت پالايش نفت آبادان، شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند اراك، شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و شركت توسعه صنايع پالايش را برعهده دارد.ماموريت‌هاي شركت ملي پالايش و پخش به سه نظام توليد، انتقال و توزيع ( به عنوان حلقه‌هاي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي پائين دستي) تقسيم مي شود. علاوه بر سه نظام ذكر شده، مسئوليت ارائه خدمات مهندسي و مخابرات به شركتهاي زنجيره تامين را بر عهده دارد.

 

اساسنامه شركت
واحدهای ستادی
2 دفتر مديرعامل

تنظيم و تعيين ملاقات‌هاي مديرعامل

ترتيب و تنظيم جلسات هيات مديره و تهيه و ابلاغ مصوبات مربوطه

بررسي و مطالعه كليه مكاتبات و گزارش‌هاي عادي و طبقه بندي شده

تلخيص گزارش‌هاي مطول جهت ملاحظه و صدور دستور مديرعامل

تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها، بررسي و اصلاح گزارش‌ها و مكاتبات مديرعامل

تهيه گزارش‌ها و انجام مكاتبات مورد نياز مديرعامل و هيات مديره

بررسي، ارجاع و پيگيري درخواست‌ها و شكايات در سطح شركت

پاسخگويي به سئوالات مراجعه كنندگان در محدوده اختيارات تفويض شده

هدايت و راهنمائي مراجعين حضوري و تلفني به واحدها

برقراري ارتباط موثر و ايجاد هماهنگي بين اركان شركت در زمينه مسائل مرتبط

 

شرح وظايف مصوب
3 امور اجرايي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري

بررسي پرونده‌هاي تخلفات اداري كاركنان از طريق اعزام كارشناسان تحت سرپرستي به منظور كسب اطلاعات مرتبط با پرونده متخلفين و پيگيري صدور احكام و ابلاغ و اجرای آنها با در نظر گرفتن تمامي جوانب حفاظتي و احتياطي به منظور عدم دسترسي افراد غير مسئول به اطلاعات مورد نظر با حفظ و رعايت حيثيت، آبرو و شئونات اداري متهمين در جريان تحقيقات

 

شرح وظايف مصوب
4 امور مجامع

مطالعه و تجزيه و تحليل گزارش‌هاي بازرسان قانوني/حسابرسان مستقل در خصوص صورت‌هاي مالي سالانه شركت‌هاي فرعي شامل: ترازنامه، سود و زيان، گزارش نقدينگي، سود و زيان انباشته همچنين نكات مندرج در گزارش‌هاي بازرس قانوني مربوط به بودجه و اعتبارات جاري و سرمايه‌اي

ارائه مشورت‌هاي لازم به مديران عامل شركت هاي فرعي و هيئت مديره آنها در خصوص مهارت‌هاي بنگاه‌داري اقتصادي، تهيه صورت‌هاي مالي استاندارد، گزارش عملكرد بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌اي و مسائل مالياتي و حقوقي

 

شرح وظايف مصوب
5 مهندسي ساختار

بررسي سازمان و ساختار ستاد شركت ملي پالايش و پخش و شركت‌هاي فرعي را بر عهده داشته و نيز ارائه خدمات تخصصي به شركت‌هاي واگذار شدهانجام مطالعات و بررسي‌هاي ساختاري/سازماني با توجه به اصول و معيارهاي مديريت سيستم‌ها و فنون مهندسي صنايع در شركت ملي پالايش و پخش و شركت‌هاي فرعي

طراحي سازمان، تقسيم و تفكيك فعاليت‌ها مبتني بر فرآيند نظام‌ها، روش‌ها و استانداردهاي عملياتي با بهره‌گيري از معيارهاي مشخص مهندسي صنايع و تهيه و تنظيم نمودارهاي سازماني متناسب با حجم فعاليت

تعيين حيطه مسئوليت‌ها و اختيارات بر اساس اهداف و برنامه هاي مدون و مصوب

مطالعه و بررسي تنظيم و تاييد مجموعه وظايف و تعيين حدود و ثغور اختيارات و مسئوليت‌هاي مشاغل

تجزيه و تحليل شرح وظايف، ارزيابي پايه‌ها و شرايط احراز و رعايت هم‌طرازي پايه‌هاي تعيين شده از طريق كميسيون مشترك هماهنگي طبقه‌بندي و ارزيابي مشاغل صنعت نفت

مشاركت در انجام بررسي‌ها و ارزيابي اقتصادي فعاليت‌هاي قابل واگذاري به اركان ثالث و ارائه پيشنهادهاي لازم

مطالعه، بررسي و تنظيم روش‌هاي انجام كار و حصول اطمينان از بهره‌وري نظام‌هاي عملياتي و خدماتي شركت

 

شرح وظايف مصوب
6 حسابرسي داخلي

تهيه، تدوين، تنظيم اهداف، خط مشي‌ها، آئين نامه‌ها، روش‌هاي حسابرسي و دستورالعمل‌هاي رسيدگي براي شركت ملي پالايش و پخش

انجام بررسي‌هاي مستمر ادواري بر سيستم كنترل‌هاي داخلي تعبيه شده جهت اجراي عمليات جاري  شركت ملي پالايش و پخش

انجام حسابرسي‌هاي ويژه كه حسب مورد و ضرورت  از طرف مديرعامل و هيئت مديره و... احاله مي گردد و بررسي‌هاي موردي، مقطعي و اتفاقي

تهيه و تدوين گزارش‌هاي حسابرسي و ارائه آن به هيئت مديره و مديرعامل شركت

 

شرح وظايف مصوب
7 امور حقوقي

تعيين سياست‌ها و خط مشي در زمينه دعاوي، تحصيل اراضي، تدوين روش‌هاي حقوقي و ابلاغ آن به شركت‌هاي فرعي

تهيه و تنظيم و تدوين لوايح و دعاوي حقوقي در محاكم و مراجع قضائي داخلي و خارجي و دفاع از آنها

تحصيل اراضي، خريد و فروش، استرداد، تنظيم متن اجاره املاك مورد نياز عمليات شركت و رسيدگي به دعاوي مطروحه در اين زمينه

اظهار نظر و نظارت در تنظيم و تدوين قراردادهاي داخلي و خارجي

رفع تصرفات عدواني از اراضي و اماكن شركت

رفع تجاوز به حريم و تاسيسات و ابنيه

اقدام به طرح دعوي نسبت به اموال و دارائيهاي مسروقه شركت

اظهار نظر نسبت به ادعاهاي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه شركت و در صورت لزوم طرح دعوا در مراجع قضائي به منظور استيفاي حقوق شركت و پاسخگويي به دعاوي مطروحه عليه شركت

بررسي و تعبير وتفسير مفاد قراردادهاي داخلي و خارجي

اظهار نظر و ارائه مشاورتهاي حقوقي در ستاد و مديريتها و شركتهاي فرعي

 

شرح وظايف مصوب
8 امور بين الملل

مطالعه بازارهاي بين المللي، بازاريابي، صادرات و همچنين توسعه سرمايه‌گذاري هاي مشاركتي در داخل و خارج از كشور

بررسي امكانات بالقوه مشاركت در مسائل نفتي

اانجام تحقيقات و مطالعات لازم در مورد بازارهاي بين المللي نفت و گاز به منظور پيش بيني روند تحولات و تغييرات اقتصادي و بكارگيري نتايج حاصله در امر قيمت‌گذاري و خريد و فروش مواد نفتي

مطالعه و بررسي بازارهاي جهاني نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي

پيگيري امور مرتبط با خسارات، غرامت و ديركرد محمولات صادراتي و وارداتي

 

شرح وظايف مصوب
9 حراست

حفظ و حراست از تاسيسات، اموال، اسناد و كاركنان شركت ملي پالايش و پخش

اعمال نظارت و كنترل بر حسن اجراي دستورالعمل‌هاي حفاظتي و حراستي در مديريت‌ها و شركت‌هاي فرعي

تدارك و تامين اسلحه، مهمات، تجهيزات و سيستم‌هاي حفاظتي با هماهنگي حراست كل

برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي آموزش‌هاي حراستي/حفاظتي و همچنين ارائه خدمات اداري/پشتيباني به كاركنان حراست

ايجاد ارتباط و هماهنگي با نيروهاي مسلح و انتظامي، مقامات دولت و مردم در حوزه استحفاظي

 

شرح وظايف مصوب
10 روابط عمومي

تهيه و تدوين خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي روابط عمومي و ابلاغ به روابط عمومي شركت‌هاي فرعي و مديريت‌ها

ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط مسئولين شركت با شخصيت‌ها و مقامات مملكتي

اعلام و انعكاس سياست‌هاي مصوب و فعاليت‌هاي شركت از طريق رسانه‌هاي گروهي

سنجش افكار عمومي نسبت به عملكرد شركت و شركت‌هاي فرعي

تهيه و تدارك برنامه‌هاي آموزشي براي آگاهي عمومي و مردمي

تهيه، تدوين و تنظيم نشريات از فعاليت‌هاي شركت براي ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي مردم

ارائه خدمات در برگزاري اجتماعات علمي، فني، فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي

 

شرح وظايف مصوب
11 بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فراورده‌هاي نفتي

تعيين خط مشي و تنظيم برنامه‌هاي بازرسي ادواري از واحدهاي تابعه شركت انجام بازرسي‌هاي مستمر ادواري از بخش‌هاي مختلف ستادي، اجرائي و عملياتي شركت به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح

رسيدگي به نحوه بكارگيري روش‌ها و دستورالعمل‌هاي نگهداري و تعميرات و بهره‌برداري از تاسيسات و ماشين آلات بر اساس مباني مدون نظام بازرسي و كنترل فني وزارت نفت و توصيه شركت‌هاي سازنده

تهيه و تنظيم خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با نقل و انتقالات مواد نفتي، بازرسي، حفاظت و ايمني و نظارت و كنترل بر حسن اجراي آنها در سازمان‌هاي تابعه شركت

نظارت و كنترل بر اندازه‌گيريهاي كمي و كيفي و تحويل و تحول مواد نفتي در مبادي ورودي و خروجي اركان تابعه شركت با هماهنگي اداره كل نظارت بر صادرات مواد نفتي و بازرسي فني وزارت نفت

كنترل استانداردها و مشخصات مربوط به نوع وسائل، دستگاه‌ها و سيستم‌هاي اندازه‌گيري و كنترل موجودي مواد نفتي مطابق با استانداردهاي قابل قبول در صنعت نفت

رسيدگي و اظهار نظر در مورد سرك و كسري‌هاي ناشي از نقل و انتقالات مواد نفتي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تقليل ضايعات و هدر رفتگي‌ها و اتلاف مواد نفتي

نظارت بر صحت عملكرد دستگاه‌هاي اندازه‌گيري خودكار و سيستم‌هاي اندازه‌گيري در تاسيسات تابعه شركت

 

شرح وظايف مصوب
12 هسته گزينش

بررسي صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي داوطلبان به منظور جذب و گزينش نيروهاي شركتي، پيمانكاري، بورسيه، طرح نظام، قراردادي، پيماني و رسمي و... با استفاده از آئين نامه‌ها و روش‌هاي مدون و مرتبط

برنامه‌ريزي و زمانبندي براي دعوت به موقع از متقاضيان استخدام با توجه به اولويت‌هاي تعيين شده جهت تكميل پرسشنامه و مصاحبه حضوري و هماهنگي با مصاحبه كنندگان ذيربط

مطالعه، بررسي، ارزيابي و اظهارنظر در مورد پرونده متقاضيان پس از تحقيق و مصاحبه

تائيد مجوزهاي استخدام در مرحله بدوي، تبديل وضعيت و تجديد نظر و مشاغل حساس

پاسخگويي به مراجع رسمي مقرر در قانون گزينش و آئين نامه اجرائي آنايجاد هماهنگي لازم با هيات مركزي و عالي گزينش به منظور اطلاع رساني به اعضاي شورا در جهت تصميم‌گيري درست و به موقع در جلسات در مورد پرونده متقاضيان

هماهنگي لازم با ادارات، شركت‌ها و سازمان‌هاي مختلف به منظور انجام تحقيقات از محيط كار، تحصيل و سكونت افراد متقاضي در سطح كشوررسيدگي به شكايت متقاضيان استخدام در صورت عدم تائيد صلاحيت اوليه

 

شرح وظايف مصوب
13 بازرسي و پاسخگويي به شكايات

بازرسي بر مبني شكايات واصله از واحدهاي شركت يا بازرسي‌هاي موردي حسب دستور وزير يا مديرعامل شركت اصلي يا فرعي و ارائه گزارش‌ها در تمام زمينه‌ها نظير مالي، اداري، بازرگاني، حقوقي و.....  و پاسخگويي به شاكيانتهيه راهكارهايي جهت شناسايي و كشف تخلفات عمده و موارد عدم انطباق و تجاوز از قوانين و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

تنظيم گزارش‌هاي تحليلي از دلايل و زمينه هاي پيدايش تخلف و جرايم و ارائه راهكارهاي منطقي براي پيشگيري از وقوع تخلف و تامين سلامت اداري

 

شرح وظايف مصوب
14 كميسيون مناقصات

برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري جلسات كميسيون مناقصات و دعوت از اعضاء غير موظف كميسيون و نمايندگان واحدهاي متقاضي، بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي)، گشايش پيشنهادها در زمان و مكان مقرر، تهيه و تنظيم صورتجلسات كميسيون و تفكيك آنها،  ارسال اسناد مناقصه يكسان براي همه داوطلبان، ارسال ليست سياه براي واحدهاي متقاضي، دعوت از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي، تحويل پاكت هائي كه نياز به بررسي  فني دارند به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي،  ارسال اطلاعات مورد لزوم براي پايگاه ملي اطلاع رساني، تهيه جدول مقايسه قيمت‌ها درمناقصات يك مرحله‌اي، ارسال مداوم بخشنامه ها و مصوبات، قوانين و مقررات جاري در ارتباط با كميسيون مناقصات و هيات ترك تشريفات و موارد مرتبط براي شركت‌هاي تابعه،  اعلام زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي، تحويل پاكت‌هائي كه نياز به بررسي فني دارند به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي و تحويل پاكت‌هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذينفع

 

شرح وظايف مصوب
مدیریت ها
15 مديريت توسعه منابع انساني

تعيين خط مشي‌ها و استراتژي‌هاي كلي منابع انساني و تبديل آن به برنامه‌هاي جامع و عملياتي در حوزه‌هاي جذب، استخدام، آموزش و توسعه، نظام جبران خدمات، خدمات رفاهي، نگهداشت نيروي انساني و سيستم اطلاعات نيروي انساني.

طرح ريزي برنامه‌هاي مهم و استراتژيك در جهت برانگيختن تعهد كاري، انگيزش، رشد و ارتقاء كاركنان

طراحي برنامه‌ها و سيستم براي بكارگيري نيروهاي شايسته سازمان

مطالعه و شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي خارجي و همچنين توجه به نقاط قوت و ضعف حوزه منابع انساني

نظارت بر نظام طرح ريزي نيروي انساني با تبيين مراحل، معيارها و موازين آن

طراحي و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي نيروي انساني

تدوين و تبيين استراتژي‌ها، خط مشي مشخص جهت پژوهش و توسعه منابع انساني

هدايت و راهبري فعاليت‌هاي مرتبط به امورپرسنلي و اداري كاركنان

راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، رفاهي، ورزشي و تفريحي به منظور پرورش و تقويت روحيه سالم و با نشاط ميان كاركنان و خانواده آنان

نظارت بر پيگيري اقدامات مرتبط با تحول اداري، بهبود بهره‌وري اجراي نظام مشاركت و استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت در راستاي بهبود مستمر عملكرد و ارتقاء سطح بهره‌وري نيروي انساني

 

شرح وظايف مصوب
16 مديريت امور مالي

رسيدگي به حساب تمام اموال شركت و نظارت بر استفاده از منابع مالي شركت

تنظيم دستورالعمل تهيه بودجه جاري و سرمايه‌اي شركت و پيشنهاد بودجه جاري و سرمايه‌اي، تهيه حساب عملكرد، انجام عمليات مالي، دريافت ها و پرداخت هاي شركت و تهيه صورتهاي مالي شركت

وصول مطالبات ارزي و غير ارزي حاصل از توزيع و صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي و واريز آن به حساب خزانه داري كل و پرداخت ديون شركت

انجام پرداختهاي ناشي از بار مالي قراردادها

انجام محاسبات حقوق كاركنان، امور مربوط به طرحهاي بازنشستگي، وامها، فوق العاده ها، كسور، بيمه و ماليات و..

بررسي و كنترل قراردادهاي بيع متقابل و آگاهي از ميزان سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي و غير سرمايه‌اي، ميزان و نحوه پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت در هر قرارداد و بهره بانكي

كنترل اعتبارات بانكي و اسناد محمولات نفت خام، ميعانات گازي و فراورده هاحسابداري فروش محمولات نفتي صادراتي

 

شرح وظايف مصوب
17 مديريت برنامه ريزي تلفيقي

برنامه ريزي بلند مدت، ميان مدت  و كوتاه مدت در تنظيم بازار و توازن عرضه و تقاضاي انواع فراورده هاي نفتي در داخل كشور.

ايجاد هماهنگي در استراتژي ها و برنامه هاي راهبردي در هر يك از نظام هاي توليد، انتقال، ذخيره سازي و توزيع فراورده هاي نفتي در راستاي ايجاد توازن عملياتي در زنجيره ارزش شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي

تلفيق و هماهنگ سازي برنامه هاي عملياتي، مالي، بازرگاني شركتهاي فرعي و تدوين برنامه جامع شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي

نظارت و پيگيري اجرايي شدن و پياده سازي استراتژي ها، طرح ها و برنامه هاي راهبردي مصوب در سطح شركتهاي فرعي و شركتهاي واگذار شده و خصوصي ذيربط

بررسي و مطالعه روند تغييرات بين المللي در الگوي توليد و مصرف در بازارهاي جهاني و منطقه اي در راستاي تدوين، به‌روزآوري و تحقق ديپلماسي انرژي در حوزه پالايش و پخش

توسعه، ترويج، تشويق و تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي در هريك از حوزه هاي توليد، انتقال، توزيع و ذخيره‌سازي فراورده هاي نفتي و ساير صنايع پايين دستي مكمل زنجيره ارزش

طراحي مكانيزم هاي لازم جهت صدور يا تمديد انواع مجوزهاي فعاليت هاي اقتصادي در حوزه هاي توليد، انتقال، توزيع و ذخيره سازي فراورده هاي نفتي و خدمات فني مهندسي براي بخش هاي خصوصي با هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها / مديريتها / شركتهاي تخصصي مربوطه

به‌كارگيري سيستم هاي هوشمند اطلاعاتي مربوط به عمليات شركت ملي پالايش و پخش در راستاي پايش و راستي آزمايي عمليات، و همچنين گردآوري و تجزيه و تحليل داده‌ها و ارائه گزارش‌هاي آماري و مديريتي

بررسي موانع و مشكلات و تسهيل امور جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي با در نظر گرفتن قوانين و مقررات، اسناد بالادستي وظايف حاكميتي و ضوابط رگولاتوري

بررسي، ارائه راهكار و تعامل با ساير وزارتخانه ها /مديريتها/شركتها جهت تسهيل در فرآيند توليد، توزيع، انتقال ( تامين و دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي) و ذخيره سازي فراورده هاي نفتي

پيگيري تصويب طرح ها و پروژه ها در مراجع ذيصلاح در سطح وزارت نفت يا ساير نهادهاي ذيربط بر اساس قوانين و مقررات، اسناد بالادستي وظايف حاكميتي و ضوابط رگولاتوري

 

شرح وظايف مصوب
18 مديريت بازرگاني

تهيه، تنظيم و تدوين استراتژي و مشي كلان نظام بازرگاني در زمينه تداركات و خريد، حمل و نقل، ترخيص، نگهداري و انبارداري كالا، مواد و تجهيزات مورد نياز اركان تابعه شركت بر اساس سياست ها و مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي و ابلاغ آنها به مديريتها و شركتهاي فرعي

شناسايي، بررسي و ارزيابي توانمنديها و قابليت‌هاي سازندگان و توليدكنندگان داخلي و معرفي آنها به شركتها و مديريت‌هاي تابعه در راستاي تحقق امر مهم خودكفائي كالا، انتقال فناوري و صرفه جوئي‌هاي ارزي

نظارت بر روند انجام سفارشات و خريدهاي خارجي براي حصول اطمينان از تامين به موقع كالا جهت تضمين و استمرار عمليات شركت و اجراي طرحها و پروژه هاي مربوطه و در صورت لزوم انجام اقدامات اجرائي خريدهاي خارجي انبوه

نظارت بر كاربرد، بهبود ونگهداشت سيستم طبقه بندي كالا و هماهنگ نمودن استانداردها، روشها و سيستمهاي تداركات كالا در سطح شركت

پيگيري و اقدامات لازم در تامين منابع مالي براي سفارشات جاري، طرح ها و پروژه ها

 

شرح وظايف مصوب
19 پژوهش و فناوري

سياستگذاري و ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي پژوهشي، ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقاتي، نظارت بر چگونگي انجام تحقيقات و نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي پژوهشي شركتهاي فرعي

ايجاد بستر كلان اطلاعاتي براي سازمان و تعيين ارتباطات اطلاعاتي زير سيستم‌ها

به‌روزرساني اطلاعات پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با شركت در دانشگاه‌ها و مراكز علمي- پژوهشي در داخل و خارج كشور

ايجاد سيستم‌هاي مديريت دانش فني

ايجاد نظام مانيتورينگ و  بكارگيري فناوري‌هاي نو

جمع آوري اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي اجرا شده در شركت

تشكيل و به‌روز‌رساني بانك اطلاعاتي متمركز در امور پژوهش و توسعه به منظور دسترسي، شناسايي و ايجاد ارتباط مستمر با سازمان‌هاي علمي، تحقيقاتي، پژوهشي در داخل و خارج كشور

نظارت بر چگونگي انجام تحقيقات، تصويب نتايج حاصله و چگونگي استفاده از نتايج آن در شركت

 

شرح وظايف مصوب
20 مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غير عامل برنامه ريزي براي حفظ و ارتقاء بهداشت محيط كار و بهبود وضعيت ايمني در سطح صنايع پالايش و پخش و همچنين سلامت محيط زيست و نظارت عاليه بر اجراي برنامه‌ها و دستور العمل‌ها و هماهنگي و يكپارچه‌سازي برنامه‌هاي HSE و پدافند غير‌عامل و مديريت بحران در سطح صنايع پالايش و پخش شرح وظايف مصوب
21 مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

بررسي سامانه‌هاي اطلاعاتي موجود در شركت و نظارت بر ايجاد و يكنواخت سازي سامانه‌هاي مورد نياز در كليه زمينه‌هاي فعاليت شركت طبق استاندارد تدوين شده

پشتيباني و نگهداري سيستم‌هاي موجود و انتخاب سخت افزار و نرم افزارهاي لازم طبق استانداردهاي تدوين شده.

نظارت و اظهار نظر فني بر حسن انجام كار و صورتحساب‌هاي شركت‌هاي خدمات رايانه  طرف قرارداد شركت در زمينه‌هاي خدماتي، فني و مشاوره‌ايمديريت پروژه‌هاي تعريف شده در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

بازنگري و مهندسي مجدد مراحل انجام كار مرتبط با حوزه فعاليت

طراحي و به‌روز رساني صفحه تارنماي (web page شركت طبق استانداردهاي تعيين شده)

 

شرح وظايف مصوب
22 مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد

نظارت حاكميتي بر تمامي مراحل اجراي پروژه هاي پالايشي بخش هاي خصوصي و دولتي و نيز پروژه هاي توسعه پالايشگاه هاي موجود و پروژه هاي ارتقاء كيفيت در پالايشگاه هاي موجود به منظور اطمينان از انطباق اقدامات با اهداف و سياست هاي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي

تدوين و پيشنهاد كليه قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي لازم جهت تعامل مناسب با شركتهاي پالايشي در راستاي اعمال نقش حاكميتي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و پيگيري تصويب خواهي آنها منطبق بر قوانين و مقررات، اسناد بالادستي وظايف حاكميتي و ضوابط رگولاتوري و ديگر ضوابط مصوب

طراحي مكانيزم هاي كنترلي لازم جهت نظارت بر اجراي كليه قوانين و مقررات ابلاغي و لازم الاجرا توسط شركت هاي پالايشي.

مشاركت در فرايند بررسي درخواست هاي صدور مجوز جهت احداث پالايشگاه هاي غير دولتي وتعامل با ساير وزارتخانه‌ها/ مديريت‌ها/شركت‌ها در جهت تسهيل اجراي امور عقد قراردادهاي تامين خوراك، تحويل فراورده و ارائه هرنوع خدمات و مشاوره هاي فني مهندسي مورد نياز پالايشگاه هاي كشور به‌ عنوان نماينده حاكميت در حوزه پالايش و پخش فراورده هاي نفتي منطبق با قوانين و مقررات، اسناد بالادستي وظايف حاكميتي و ضوابط رگولاتوري و ديگر ضوابط مصوب

 

شرح وظايف مصوب

شرکت های فرعی

1 شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي ايران

اين شركت به عنوان يكي از شركت‌هاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در زمينه توزيع فرآورده‌هاي نفتي توليدي و يا وارداتي و مديريت جايگاه‌هاي سوخت در داخل كشور فعاليت نموده و نظارت بر حسن انجام فعاليت‌ها در جايگاه‌هاي پمپ بنزين، سي ان جي و مراكز سوختگيري هواپيمايي را بر عهده دارد.

 

شرح وظايف مصوب
2 شركت‌هاي پالايشي

 وظيفه اصلي شركت‌هاي پالايشي نفت، تصفيه نفت خام دريافتي و توليد انواع فرآورده‌هاي نفتي اعم از فرآورده‌هاي اصلي شامل: گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، و نفت كوره و فرآورده‌هاي ويژه شامل انواع روغن پايه، سوخت جت سبك و سنگين، گوگرد، حلال‌ها  خوراك قير سازي و... مي‌باشد.

 

شرح وظايف مصوب
3 شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران به عنوان يكي از شركت‌هاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مسئوليت اجراي كليه طرح‌هاي زيربنايي در بخش پايين دستي صنعت نفت اعم از احداث پالايشگاه‌ها و مخازن ذخيره‌سازي، احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در سراسر كشور را بر عهده دارد.

 

شرح وظايف مصوب
4 شركت توسعه صنايع پالايش

شركت توسعه صنايع پالايش وفق موضوع حقوق و اختيارات مندرج در اساسنامه، در قالب يك شركت سرمايه‌گذار با حضور در بازارهاي مالي و اعتباري و مشاركت در طرح‌هاي احداث، بهره برداري و نگهداري انواع پالايشگاه‌ها، مخازن، انبارها، كارخانجات و كليه صنايع جانبي وابسته به عنوان رابط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با مشاركت افراد حقيقي و حقوقي فعاليت مي‌نمايد. اين شركت علاوه بر مديريت سهام دولت، از طريق تامين نقدينگي و تسهيلات مالي اجراي طرح‌ها را تسهيل مي كند.

 

شرح وظايف مصوب

 

 

 

5

 

 

 

 شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است که با ماموریت انتقال کلان مواد نفتی ایفای نقشی موثر در تامین انرژی بخش های مختلف صنعتی و بهینه سازی اقتصاد ملی را به عهده دارد.194 مرکز انتقال نفت، تاسیسات و فشار شکن به صورت شبانه روزی وظیفه انتقال ایمن نفت خام از مبادی تولید به 7 پالایشگاه مهم کشور را دارد. همچنین این شرکت دریافت از 8 پالایشگاه و انتقال به مخازن انبارهای نفت متصل به خطوط لوله در سراسر کشور ، تامین سوخت مایع برخی از نیروگاه ها ، فرودگاه ها و بخشی از خوراک صنعت پتروشیمی و در مجموع کنترل شبکه ای با کارکرد انتقال سالانه بالغ بر 128 میلیارد لیتر مواد نفتی ( معادل 60 میلیارد تن کیلومتر ) را از طریق افزون بر 14 هزار کیلومتر خطوط لوله بر عهده دارد.نگهداری و بهره برداری پایدار ، ایمن و اقتصادی از خطوط لوله ، این شریان های حیاتی انتقال مواد نفتی با پشتیبانی شبکه مخابرات صنعتی از طریق 296 ایستگاه مخابراتی با ضریب اطمینان 99/99 درصد ، جهت نیل به انجام این ماموریت خطیر صورت می پذیرد. در این راستا ، چشم انداز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دستیابی به جایگاه برترین شرکت در زمینه انتقال کلان ، پایدار و ایمن نفت خام و فرآورده های نفتی و ارائه خدمات مخابرات صنعتی در خاورمیانه است.

شرح وظايف مصوب

 


تاریخ بروزرسانی:1402/11/31


گروه دورانV6.1.12.0