فرآيند تصويب پروژه­ هاي پژوهشي

در راستاي اعلام نيازهاي پژوهشي از سوي واحدهاي متقاضي (براي دريافت فرم درخواست پروژه پژوهشي (RFP) به قسمت فرم ها مراجعه شود.)، براساس اولويت­هاي پژوهشي ذكر شده در بند 7 نظام جامع راهبري پژوهش، فناوري و نوآوري صنعت نفت (نظام­نامه) ، و فراخوان پروپوزال از طريق سايت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده­ هاي نفتي ايران، پيشنهادهاي پژوهشي در قالب پروپوزال (براي دريافت فرم پروپوزال به قسمت فرم ها مراجعه گردد)‌ از مراكز پژوهشي/ دانشگاهي، تعريف شده در بند 6-5-2 نظام جامع پژوهش (نظام­نامه) ، دريافت گرديده و طبق الگوريتم مشاهده شده در سايت درفرآيند تصويب خواهي قرار مي­ گيرد.

 

الگوريتم فرآيند تصويب پروژه‌هاي پژوهشي

 

توضیحات الگوريتم  فرآيند تصويب پروژه ­هاي پژوهشي:

 

1 -كارگروه فني مديريت

 پروپوزال پژوهشي ابتدا در كارگروه فني مديريت متشكل از كارشناسان مديريت پژوهش و فناوري بررسي مي ­شود. اين كارگروه مسئوليت ارزيابي پروپوزال­ هاي پژوهشي را با درنظر گرفتن موارد ذيل برعهده دارد:

عدم تكراري بودن پروژه پژوهشي

متقاضي محور بودن پروژه پژوهشي

توانمندي مجري در اجراي پروژه پژوهشي

ارزيابي ساختار شكست سازمان (OBS)

ارزيابي ساختار شكست كار(WBS)

ارزيابي ساختار شكست هزينه (CBS)

بررسي سطوح آمادگي فناوري پروژه  (TRL) قبل و بعد از اجراي پروژه ( براي كسب اطلاعات بيشتر به قسمت سطوح آمادگي فناوري مراجعه گردد).

ارجاع به كارگروه تخصصي/واحد مربوطه در صورت نياز (شامل كميته كاتاليست، كميته مشخصات فرآورده ­هاي نفتي، كمیته مديريت كربن، مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست ، مديريت بازرگاني، بازرسي فني و نظارت بر تحويل و تحول مواد نفتي)

 

2- فرم خلاصه مديريتي

اين فرم شامل اطلاعاتي درخصوص اهداف و RFP طرح / پروژه ، سوابق طرح / پروژه، متقاضي/ بهره بردار، اركان اجرايي شامل هاب تجميع دانش،  قطب علمي و پژوهشي، توسعه دهنده فناوري، توسعه دهنده محصول(به قسمت تعاريف نظام جامع پژوهش مراجعه گردد.) برنامه زمانبندي و تخمين اعتبار درخواستي، شكست مفهومي فعاليتها (WBS ) ، هزينه ها (CBS ) و سازمان اجرايي طرح(OBS ) و اثربخشي/ دستاورد نهايي طرح مي­ باشد. (جهت دريافت فرم خلاصه مديريتي به قسمت فرم ها مراجعه گردد.)

 

3كميته فني- تخصصي شركت ملي پالايش و پخش

كميته فني- تخصصي شركت ملي پالايش و پخش متشكل از افراد متخصص در حوزه­هاي مختلف صنعت نفت مي ­باشد كه وظيفه بررسي فني و تخصصي پروپوزال­هاي پژوهشي را بر عهده دارند. اعضاء كميته عبارتند از:

كارشناسان مديريت پژوهش و فناوري

نماينده مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد

نماينده مديريت برنامه ريزي تلفيقي

نماينده مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

نماينده مديريت بازرگاني (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- نماينده امور بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي(حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

رئيس پژوهش و توسعه شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند(حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

رئيس پژوهش و توسعه شركت پالايش نفت آبادان (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

رئيس پژوهش و توسعه شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

رئيس پژوهش و توسعه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

رئيس پژوهش و توسعه شركت پخش، فرآورده­ هاي نفتي ايران (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

 

4سامانه جامع اطلاعات مديريت پروژه ( CPMIS توسط مجري

كليه اطلاعات مربوط به فرآيند تصويب خواهي (از دريافت RFP تا تصويب پروپوزال) پروژه‌هاي پژوهشي در اين سامانه ثبت مي­ گردد (جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت سامانه جامع اطلاعات مديريت پروژه (CPMIS) مراجعه شود.).

 

5شوراي هماهنگي و برنامه ريزي شركت ملي پالايش و پخش

عاليترين نهاد بررسي پروژه هاي پژوهشي در سطح شركت مي باشد كه مطابق بند 6-3 نظام جامع پژوهش (نظام­نامه) تشكيل گرديده و براساس سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي كلان و مصوب شورای سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری وزارت نفت و به عنوان بازوی هماهنگي و برنامه‌ريزي پژوهش و فناوري در هر كدام از شركت ها عمل می نماید. پروژه هاي مصوب كميته فني- تخصصي در صورت تصويب در اين شورا جهت شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت ارسال مي گردند. اعضاء اين شورا عبارتند از:

معاون وزير و مدير عامل شركت به عنوان رئيس شورا

معاون مدير عامل

مدير پژوهش و فناوري به عنوان نائب رئيس شورا

مدير هماهنگي و نظارت بر توليد

مدير برنامه ريزي تلفيقي

مدير عامل شركت ملي پخش

- مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات

مدير عامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت

مدير كل فناوري وزارت نفت به نمايندگي از معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت

نمايندگان پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت

نمايندگان موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و پژوهشكده سلامت حسب مورد

 

6- كميته پالايش و پخش در ذيل اداره كل امور فناوري

 با محوريت اداره كل امور فناوري وزارت نفت تشكيل وظيفه بررسي وتطبيق طرح­ها/پروژه­ها، تجميع نظرات ساير ادارات كل معاونت پژوهش و فناوري، مكاتبات با شركت­ها جهت انعكاس نظرات كميته، تشكيل جلسات حسب مورد و آماده­سازي صورتجلسات و ساير فعاليت هاي مرتبط تا مرحله قبل از ارسال طرح­ها/پروژه­ها به كارگروه پايين دستي را برعهده دارد. در بررسي­هاي صورت گرفته در اين كميته مباحث مرتبط با سطوح آمادگي فناوري، ساخت و تجاري­سازي فناوري، اركان اجرايي طرح­ها و پروژه­، رعايت و بكارگيري دقيق فرم هاي درخواست پروژه (RFP)، نقشه راه (Roadmap)، ساختار شكست سازمان (OBS)، ساختار شكست كار(WBS)، ساختار شكست هزينه (CBS)، مالكيت معنوي، مديريت دانش، مباحث انعقاد تفاهم­نامه در مواردي كه توليد، توسعه و بومي سازي محصولات طرح­ها و پروژه­ها مستلزم انعقاد تفاهم­نامه باشد، توسعه و بهبود كيفيت محصولات به منظور رقابتي نگه داشتن آن در تمامي طرح­ها/پروژه­ها و ساير شاخص­هاي ملاك تصويب مورد نظر قرار مي­ گيرد.

 

7- كارگروه پايين دستي شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت

 پس از اصلاح و تكميل مستندات طرح­ها/پروژه­ها ، جلسات كارگروه پايين دستي شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت جهت بررسي پروژه­ها برگزار و مورد تصويب­خواهي واقع مي­گردد. اعضاء اصلي اين كارگروه عبارتند از:

معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت (رييس كارگروه)

-  مديران كل معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت

مدير پژوهش و فناوري شركت اصلي مربوطه

رئيس پژوهش و توسعه شركت فرعي مربوطه

مديرمالي شركت اصلي مربوطه (جهت تخصيص منابع از محل بودجه­ هاي سالانه و منابع داخلي شركت)/مدير برنامه­ ريزي تلفيقي شركت اصلي مربوطه (جهت تخصيص منابع از محل بند "د" ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه كشور)

 

8-تكميل فرم­ هاي سامانه سمات (در دست اقدام)

 


گروه دورانV6.1.12.0