مقدمه:

مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در راستاي فرامين حضرت امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و بر اساس سند چشم انداز در افق 1404، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اجرايي نمودن دستور مقام عالي وزارت در ابلاغيه شماره 368300-1/28 مورخ 22/8/91، نظامنامه جديد پژوهش و فناوري و استراتژي شركت و نيز خنثي كردن تحريم‌هاي بين‌المللي به تدوين نقشه راه و اولويت‌هاي پژوهشي و طرح‌هاي كلان ملي در بازه زماني 1390 الي 1394، اقدام نموده است. اين اولويت‌ها و طرح‌هاي كلان ملي داراي قابليت‌هايي نظير استعداد حل مشكل، فرصت‌سازي در شرايط تحريم، مشتري‌مداري، تدوين دانش فني، بومي‌سازي فناوري، توليد محصول، رقابت‌پذيري و اقدام بهنگام در بازارهاي هدف جهت ايجاد اشتغال موَلد و كسب ارزش افزوده اقتصادي براي صنعت نفت مي‌باشد و پيشرفت و آباداني ميهن عزيزمان را به حول و قوه الهي فراهم مي‌سازد.

اين مديريت در زمينه‌هاي حمايت از پروژه‌هاي پژوهشي مورد نياز شركت‌هاي تابعه، برگزاري جلسات متعدد پژوهشي راجع به پروژه‌ها با اساتيد دانشگاه‌هاي سراسر كشور، حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در قالب اولويت‌هاي پژوهشي، برگزاري سمينارها و همايش‌ها، تجهيز مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي و غيره، فعاليت‌هاي گسترده‌اي داشته است.

نقشه راه مديريت پژوهش و فناوري به شرح ذيل مي‌باشد:

1) دستيابي به فناوري نوين:

- دستيابي به فناوري هيدروكانورژن (تبديل نفت‌خام فوق سنگين و ته‌مانده سنگين به نفت‌خام سبك)

- دستيابي به فناوري شكست كاتاليستي بستر سيال (تبديل ته‌مانده به محصولات ميان تقطير)

-دستيابي به فناوري گوگردزدايي عميق از فرآورده‌هاي نفتي (ديزل، نفت‌سفيد، بنزين، نفت‌كوره)

-دستيابي به دانش‌فني و توسعه فرآيندهاي جداسازي واكنشي

-دستيابي به فناوري استفاده از فرآيندهاي بيولوژيكي و كم‌مصرف در زمينه تبديل مواد نفتي

2) دستيابي به دانش‌فني و تجاري‌سازي ساخت كاتاليست هاي مورد نياز صنعت پالايش

3) دست يابي به دانش فني تجهيزات مرتبط با فرآيندهاي پالايشگاهي

تحقيقات در مورد برنامه ريزي توليد ومدل هاي مربوطه و راهكارهاي افزايش بهره وري

5) دستيابي به دانش‌‌فني فرآيندهاي سازگار با محيط زيست

-دستيابي به دانش‌فني مدرن تصفيه آب‌ و پسابهاي هاي صنعتي

-دستيابي به دانش‌فني مدرن تصفيه خاك‌هاي آلوده

-دستيابي به دانش‌فني توليد بنزين وساير فرآورده هاي نفتي مطابق با استانداردهاي جهاني زيست محيطي

-دستيابي به دانش‌فني كاهش هدرروي بنزين با استفاده از فرآيندهاي غشايي

6) دستيابي به دانش فني وتجاري سازي توليد مواد شيميايي مورد نياز درصنعت پالايش

7) تحقيقات در زمينه بهينه سازي فرآيندهاي مرتبط باكاهش مصرف سوخت وصرفه جويي درانرژي مصرفي پالايشگاهها

8) تحقيقات براي بهينه سازي وتوسعه فرآيندهاي جديد وتهيه نقشه راه جهت تدوين الگوي پالايشي

9) تحقيقات در مورد دستيابي به دانش فني سيستمهاي كنترل و تجهيزات ابزار دقيق پالايشگاهي

10) تحقيقات در مورد دستيابي به دانش تجهيزات توليد و توزيع برق پالايشگاه

11) تحقيقات در مورد دستيابي به دانش فني تجهيزات ايمني و اطفاء حريق

12) تحقيقات در مورد دستيابي به دانش فني تجهيزات مرتبط با فرايندهاي يوتيليتي

مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پالايش و پخش شامل امور ذيل مي باشد:

1. امور پژوهش و توسعه

2.امور فناوري

3. امور مالي و قراردادها

4.مركز اطلاعات و ارتباطات علمي

5.مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي

امور پژوهش و امور فناوري

امور پژوهش و فناوري مديريت پژوهش و فناوري علاوه بر انعقاد قرارداد و نظارت بر صدها پروژه پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌ها تحصيلات تكميلي، فعاليت‌هاي مستمر و پويايي را در جهت برگزاري سمينارهاي علمي، تشكيل كميته هاي تخصصي موردنياز نظير كميته مشخصات فرآورده‌هاي نفتي، حمايت مالي از همايش‌ها و سمينارهاي علمي، اطلاع‌رساني علمي و تحقيقاتي و تشكيل و راهبري مركز اطلاعات و كتابخانه مركزي شركت انجام داده است.

امور مالي و قراردادها

واحد امور قراردادهاي مديريت پژوهش وفناوري با هدف ايجاد مجموعه اي متمركز در خصوص قراردادهاي منعقده مديريت در نيمه دوم سال 86 تشكيل گرديد.اين امورمسئوليت  فرايندهاي انعقاد قرارداد ، اخذ مجوزات لازم ، طي نمودن مراحل قانوني و موارد مربوط به قراردادها رابرعهده دارد. همچنين عليرغم عدم پيش بيني كارهاي  مالي در امور قراردادها ، مسئوليت كليه موارد مالي اعم از پرداختهاي مربوط به قرارداد ، تهيه گزارش عملكردمديريت ،بودجه مديريت وكنترل اموال و.... نيز بر عهده اين امور مي باشد.

مركز اطلاعات و ارتباطات علمي پژوهشي

اين مركز با هدف ارائه گزارشات و اطلاعات مختلف در زمينه پروژه‌هاي پژوهشي و دانشجويي تحت حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پالايش وپخش و شركت‌هاي تابعه، گردآوري گزارشات پروژه هاي پژوهشي عقد قرارداد شده و پيگيري‌هاي مربوطه، حمايت از مقالات چاپ شده و سمينارهاي علمي، تخصصي داخلي و خارجي و هرگونه پشتيباني‌هاي اطلاعاتي موردنياز مديريت پژوهش و فناوري تشكيل شده است.

مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي

پالايش و پخش در سال 1385، به عنوان كتابخانه مادر تخصصي تاسيس شد و هم اكنون با 000,80  مدرك شامل (كتاب، نشريه، گزارش، مقاله، پايان‌نامه، استاندارد، روزنامه، لوح فشرده و ....) به صنعت نفت، خدمات اطلاع‌رساني ارائه مي‌نمايد.

اهم فعاليتهاي اين مركز شامل راه‌اندازي كتابخانه ‌الكترونيكي با امكان دسترسي به متن كامل مجلات، مقالات، استانداردهاي بين‌المللي، استاندارهاي وزارت نفت و جستجو در منابع كتابخانه در سطح شركت و كليه شركت‌هاي تابعه، اشاعه گزينشي اطلاعات، تهيه و تامين اطلاعات علمي، اشتراك نشريات تخصصي (فارسي و انگليسي)، خدمات مرجع و امانت مي‌باشد

کتابخانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:

شماره تلفن:61639145-61638645-88928488

شماره فاکس:61639130-88915934

پست الکترونیک r&t@niordc.ir :

آدرسخيابان استاد نجات الهي - خيابان ورشو - پلاك4 - صندوق پستي 3499 كد پستي 1598666611 طبقه 4


گروه دورانV6.1.12.0