- بررسي سازمان و ساختار ستاد شركت ملي پالايش و پخش و شركت‌هاي فرعي را بر عهده داشته و نيز ارائه خدمات تخصصي به شركت‌هاي واگذار شده

- انجام مطالعات و بررسي‌هاي ساختاري/سازماني با توجه به اصول و معيارهاي مديريت سيستم‌ها و فنون مهندسي صنايع در شركت ملي پالايش و پخش و شركت‌هاي فرعي

- طراحي سازمان، تقسيم و تفكيك فعاليت‌ها مبتني بر فرآيند نظام‌ها، روش‌ها و استانداردهاي عملياتي با بهره‌گيري از معيارهاي مشخص مهندسي صنايع و تهيه و تنظيم نمودارهاي سازماني متناسب با حجم فعاليت

- تعيين حيطه مسئوليت‌ها و اختيارات بر اساس اهداف و برنامه هاي مدون و مصوب

- مطالعه و بررسي تنظيم و تاييد مجموعه وظايف و تعيين حدود و ثغور اختيارات و مسئوليت‌هاي مشاغل

- تجزيه و تحليل شرح وظايف، ارزيابي پايه‌ها و شرايط احراز و رعايت هم‌طرازي پايه‌هاي تعيين شده از طريق كميسيون مشترك هماهنگي طبقه‌بندي و ارزيابي مشاغل صنعت نفت

- مشاركت در انجام بررسي‌ها و ارزيابي اقتصادي فعاليت‌هاي قابل واگذاري به اركان ثالث و ارائه پيشنهادهاي لازم

- مطالعه، بررسي و تنظيم روش‌هاي انجام كار و حصول اطمينان از بهره‌وري نظام‌هاي عملياتي و خدماتي شركت

 

 

ارتباط با ما

تلفن: 61627027

 

نمابر: 88938175

 

آدرس: خیابان طالقانی - روبروی هتل انقلاب - نبش کوچه خوشبختی - پلاک 422 - طبقه 5 - کد پستی 1591814411


گروه دورانV6.1.12.0