حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري  

     اداره پژوهشهای منابع انساني شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ايران در راستاي گسترش پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي اثربخش از طريق ايجاد بستري مناسب براي تعامل علمي ميان اين شركت و دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و نهادهاي آموزشي و پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت ايجاد و تقويت شبكه هاي علمي حوزه علوم انساني اقدام به حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مينمايد.

شرايط حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي:

رشته تحصيلي؛

صرفاً رشته هاي حوزه علوم انساني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

 

مراحل اجراي پژوهش:

1.      تكميل فرم مشخصات توسط دانشجو و ارائه پيشنهاد موضوع پروژه پژوهشي 
(فرم شماره 1- ارائه درخواست)

2.      ارائه و تصويب موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه

3.      تهيه پروپوزال دانشگاهي

4.      تصويب پروپوزال در دانشگاه مربوطه

5.      تکميل (فرم شماره 2  پروپوزال منابع انساني) توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال/تحويل آن به اداره پژوهشهای منابع انسانی و تحول اداری شرکت ملی پالایش و پخش به نشاني Research_hr@niordc.ir

6.      تصويب پروپوزال در كميته حمايت از پايان نامه هاي شرکت ملی پالایش و پخش / مديريت توسعه منابع انساني

7.      معرفي دانشجو به مديريت پژوهش و فناوري جهت عقد قرارداد از سوي اداره پژوهشهاي منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش

پيرامون موضوعات مورد حمايت :

  كميته حمايت از پايان نامه هاي مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران بررسي پروپوزالهاي دريافتي را كه به موضوعات آسيب شناسي، تطبيق و مقايسه يافته ها ميپردازند در اولويت قرار ميدهد.

توضيحات :

مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)

مدرك تحصيلي

سقف حمايت(ريال)

سهم دانشجو(ريال)

سهم استاد راهنما(درصد)

سهم مشاور دانشگاهي(درصد)

سهم مشاور صنعتي(درصد)

كارشناسي ارشد

تا 40/000/000

40

30

15

15

دكتري

تا 70/000/000

40

30

15

15

تماس با ما :

 تلفن مستقيم

اداره پژوهشهاي منابع انساني

 دفتر:61626960 – 61626957

كارشناسان مربوطه : 61626948 – 61626964

 دورنويس :

 66970476

پست الکترونیکی :

Research_hr@niordc.ir

 آدرس :

 تهران, خيابان طالقاني, بين حافظ و وليعصر، نبش كوچه خوشبختي، ساختمان مركزي سوم شركت ملي پالايش و پخش, طبقه هفتم، واحد پژوهشهای منابع انسانی و تحول اداری

 

 


گروه دورانV6.1.12.0