جدول آمار عملکردی خدمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ای نفتی ایران از ابتدای سال جاری
 ردیف  عنوان خدمت
 تعداد درخواست دریافت شده
 تعداد درخواست در مرحله تولید(در حال انجام)
 تعداد درخواست در مرحله تحویل(انجام شده)
1
احراز صلاحیت و رتبه بندی سازندگان و تامین کنندگان مرتبط با صنعت نفت 55 0 55
2
بررسی اولیه/ تمدید درخواست های متقاضیان خوراک 32
17
2
3
بررسی و رسيدگي به شكايات مردمي
 560  45  515
4
رتبه بندی منابع تامین کالای صنعت نفت (AVL)
 641  577  64

جمع کل 627
55
572