سامانه CPMIS (سامانه جامع اطلاعات مديريت پروژه):


1. سامانه مذكور سامانه‌اي جامع جهت درج كليه اطلاعات مربوط به فرآيند تصويب خواهي (از دريافت RFP تا تصويب پروپوزال) پروژه‌هاي پژوهشي مي باشد.

2. اين سامانه بدليل حفظ محرمانگي اطلاعات از طريق توكن قابل دسترس مي باشد.

3. جهت ورود به سامانه ابتدا از طريق سايت مگانفت نسبت به تهيه توكن اقدام نماييد. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره  61623300 تماس حاصل فرماييد  و يا از طريق  سايت مگانفت به آدرس  www.meganaft.ir  اقدام نماييد.

4.مجريان پروژه‌هاي پژوهشي جهت ارسال پروپوزال هاي خود مي بايست اطلاعات را در سامانه مذكور ثبت نمايند تا درصورت بررسي و تأييد اطلاعات در سامانه اقدامات بعدي صورت پذيرد.

5. جهت دريافت نام كاربري و رمز عبور سامانه CPMIS با خانم مهندس سليم آبادي كارشناس مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پالايش و پخش به شماره 61639356 تماس حاصل فرماييد.