جلیل سالاری

عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و معاون وزیر و مدیرعامل

تلفن:61639331

پست الکترونیک: j.salari@niordc.ir

جلیل سالاری

 
   

علی زیار

عضو اصلي هيأت مديره و معاون مدیرعامل

تلفن:61639396

پست الکترونیک: ziar@niordc.ir

علی زیار

 
   

حسن مؤمني ملكشاه

عضـو اصــلي هيأت مديــره و مـديــر امـور مــالی

تلفن:61639073

پست الکترونیک:Momeni_Malekshah@niordc.ir

حسن مومنی ملکشاه

علیرضا آرمان مقدم

عضو اصلی هیئت مدیره و سرپرست شرکت پالایش نفت خوزستان

تلفن:88928494

پست الکترونیک: arman@niordc.ir

علیرضا آرمان مقدم

   

سعید مداح مروج

تلفن:88928550

پست الکترونیک:

سعید مداح مروج

محمدزمان حیدری

عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس امور حقوقی

تلفن:61638665

پست الکترونیک:

محمدزمان حیدری

   

سید ابراهیم طباطبائیان

عضو علی البدل هیئت مدیره و رئیس حسابرسی داخلی

تلفن: 88896296-88896299

پست الکترونیک: ATT1345@gmail.com

ابرهیم طباطبائیان

مجتبی احمدی

عضو اصلی هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل

تلفن:61639052

پست الکترونیک: m-Ahmadi@niordc.ir

مجتبی احمدی