مشخصات فردی

 


نام:  حسن

نام خانوادگي:  مؤمني ملكشاه


تماس:

پست الكترونيكي:  Momeni_Malekshah@niordc.ir

تلفن:   61639073

 

سوابق دانشگاهی

 

ديپلم : علوم تجربي

ليسانس : حسابداري از دانشكده حسابداري صنعت نفت سال 1375

كارشناسي ارشد : حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي سال 1379

مدرك حرفه اي :  Level Of Business Accounting  از CIMA

رتبه (20)  كشوري در كنكور كارشناسي ارشد سال 1376 و نفر اول دانشگاه شهيد بهشتي

 

سوابق کاری و پژوهشی

 

-    عضو اصلي هيأت مديره و مدير امور مالي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از مهر ماه 1397 تاكنون.

-    معاون مدير مالي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از مهر ماه 1395 لغايت مرداد ماه 1397.

-    رئيس امور حسابداري مالي شركت ملي گاز ايران از تير ماه سال 1387 لغايت تير ماه 1395 .

-    رئيس امور حسابداري متمركز شركت ملي گاز ايران از سال 1386 لغايت 1387 .

-    كارشناس ارشد تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي شركت ملي گاز ايران از بدو استخدام (سال 1376) لغايت 1386 .

 

سوابق تدريس

 

-    استاد دانشگاه در دروس تخصصي حسابداري در دانشگاه‌ آزاد اسلامي از سال 1381 .