بسمه تعالي

سوالات متداول:

صدور مجوز احداث :

1. براي احداث جايگاه به كجا مراجعه كنم؟ متقاضي ميبايست به پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مورد درخواست كه در سايت شركت ملي پخش ميباشد مراجعه نمايد.

2. براي احداث جايگاه چه مداركي نياز دارم؟ درخواست كتبي خطاب به مدير منطقه و ارائه سند ثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين از مدارك لازم جهت پذيرش متقاضي است كه ميبايست از طريق يكي از شركت هاي زنجيره اي توزيع ارائه گردد .

3. از كجا بدانم كه واجد الشرايط دريافت مجوز احداث جايگاه هستم؟ پس از انجام مرحله فوق    ( بند2 ) موضوع دركميته بهينه سازي  مجاري عرضه منطقه بررسي و پاسخ مكتوب به شركت زنجيره اي توزيع ( نماينده متقاضي ) ارائه ميگردد.

4. آدرس منطقه يا ناحيه نفت در شهر يا استان را چگونه پيدا كنم؟در سايت شركت ملي پخش فراوردهاي نفتي ايران

5. درخواست احداث جايگاه من از منطقه مستقر در استان رد شده چگونه مي توانم پيگيري كنم؟ تصميم گيرنده اصلي در خصوص موافقت يا رد درخواست احداث مجاري عرضه در مناطق به عهده مدير منطقه ميباشد

6. چرا به من مجوز جايگاه تعلق نگرفته است و چگونه مي توانم پيگيري كنم؟ موضوع ميبايست از منطقه مورد پيگيري قرار گيرد و در صورت نياز به پيگيري درون سازماني از طريق مكاتبه با مديريت بازرگاني ستاد پخش اقدام گردد.

7. چگونه مي توانم در خارج از شهر جايگاه تاسيس كنم؟

با توجه به اينكه ايجاد جايگاه در خارج شهر ميبايست در قالب مجتمع خدماتي رفاهي صورت پذيرد موضوع بايد از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مورد تقاضا پيگيري شود.

سوال : چگونه ميتوانم جايگاه خود را به مجتمع خدمات رفاهي تبديل نمايم؟ مراجعه به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مورد نظر

8. لاين مقابل زمين من در اتوبان جايگاه احداث شده است آيا من نيز امكان بهره برداري از زمين را به عنوان جايگاه سوخت دارم؟ مسئوليت بررسي و تصميم گيري در خصوص مجتمع هاي خدماتي رفاهي ( خارج از محدوده شهري ) به عهده وزارت راه- سازمان حل و نقل جاده اي ميباشد.

14. هزينه احداث يك پمپ بنزين در كلان شهر ها چقدر است؟ با توجه به نواسانات قيمت جهت احداث جايگاه پيشنهاد ميگردد موضوع از طريق شركتهاي زنجيره اي توزيع پيگيري گردد.

18. آيا براي احداث جايگاه وام و يا تسهيلات دولتي به متقاضي تعلق مي گيرد؟ بدليل عدم رديف بودجه در اينخصوص هيچ گونه تسهيلياتي از سوي شركت ملي پخش موجود نميباشد.

درخواست سوخت مجاري عرضه:

1. چگونه مي توانم كارت سوخت نفت و گاز آزاد جايگاه را براي جايگاه خود تهيه كنم؟ ارائه درخواست به منطقه

2. چگونه مي توانم در جايگاه سوخت چند نوع فراورده را ارائه دهيم؟ تشخيص ضرورت عملياتي و با در نظر گرفت توجيه اقتصادي در اختيار مناطق ميباشد

3. جايگاه من در منطقه دورافتاده قرار دارد چگونه مي توانم سهميه دريافتي خود را افزايش دهم؟

مراجعه به بازرگاني مناطق

4. جايگاه من در منطقه دورافتاده قرار دارد آيا مي توانم تمامي سوخت ها را ارائه دهم؟مراجعه به بازرگاني مناطق

5. نحوه ثبت نام درخواست سوخت جهت وسايط كشاورزي و ماشين آلات سنگين و ...؟

ثبت درخواست سوخت از طريق سامانه تجارت آسان به نشاني ………………صورت ميپذيرد.

6. من تراكتور پلاك قديمي دارم و در سامانه تجارت آسان امكان ثبت درخواست سوخت وجود ندارد؟ ابتدا ميبايست نسبت به تعويض پلاك از طريق پليس راهور اقدام و سپس در سامانه تجارت آسان ثبت نام نمايند.

7. تعدادي از ماشين آلات بدون پلاك از جمله بيل مكانيكي و لودر و ... بصورت شخصي فعاليت ميكنند و فاقد قرارداد با سازمانهاي متولي ميباشند، نحوه تامين سوخت چگونه است؟

ميبايست از طريق فرمانداري اقدام نمايند

فروش مرزي :

1.نحوه فروش سوخت در جايگاههاي مرزي چگونه است ؟

 براساس 90 درصد قيمت سوخت در اولين جايگاه كشور همسايه كه توسط كارگروه نرخ گذاري استان اعلام ميگردد. ( نرخ تعادلي )

2.واگذاري عمليات خرده فروش مرزي و پايش كنترل باك چگونه است؟

بصورت فراخوان مناقصه و بصورت پيمان حجمي زماني از سوي شركت ملي پخش مناطق واگذار ميگردد.

3.جهت شركت در مناقصه روند اطلاع رساني چگونه است؟

موضوع از طريق فراخوان عمومي صورت ميپذيرد و جهت اطلاع از زمان و نحوه كار ميتوان به سايت شركت ملي پخش مناطق و يا به صورت حضوري يا تماس تلفني اقدام نمود.

4.اطلاع از ميزان دريافتي فروش فرآورده مرزنشينان چگونه ميباشد؟ موضوع ميباست از طريق استانداري سيستان و بلوچستان مورد پيگيري قرار گيرد.