توافقنامه سطح خدمت "بررسي اوليه/تمديد درخواست متقاضيان خوراك"

1. مقدمه

هدف از ارائه اين خدمت بررسي يكپارچه طرحهاي پالايشي و پايين دست آنها جهت تامين خوراك ميباشد. نحوه اجراي اين خدمت در دوبخش شامل ارزيابي فني طرح متقاضي و توانمندي مالي متقاضي جهت اجراي طرح صورت ميپذيرد. نتايج بررسي هاي انجام شده جهت صدور مجور و موافقتهاي لازم به معاونت برنامه ريزي وزارت نفت اعلام ميگردد.

 

2. هدف

    ·        هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت نفت کیفیت تحویل مجوزهاي صادره برای متقاضيان مورد توافق قرار گیرد.

     ·        این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

  

3. مسئولیت­

 وزارت نفت موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های بررسي تقاضاي متقاضيان خوراك برای وزارت نفت است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد:  شيوه نامه ابلاغي وزير نفت بشماره نامه 128504-2/20 مورخ 23/3/1395

 

4. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

·        متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست / حضوری به این دستگاه ارائه نماید.

·        موارد مربوط به فرم"اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پايگاه اطلاع­رسانی دستگاه" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.


5.  هزینه­ ها و پرداخت­ها

جهت ارائه اين خدمات هزينه اي از متقاضي دريافت نميشود و بابت خسارت نيز هزينه اي به متقاضي پرداخت نميشود.

   

6. دوره عملکرد

·        این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 01/01/1404   و تحت امضای معاون محترم وزير و مدير عامل شركت اعتبار دارد.

·        در پایان بازه زمانی یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

 

7. خاتمه توافقنامه

تا زماني كه متقاضيان جديد سرمايه گذاري جهت احداث واحد هاي پالايشي و پايين دست آنها وجود داشته باشند و در صورت امكان تامين خوراك ،اين خدمت ادامه خواهد داشت.