ماموريت مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات:

توسعه و تامین  زیرساخت ها، سرویس ها، نرم‌افزارها، سامانه های اطلاعاتی و سخت‌افزارها به صورت امن و پایدار به منظور تسهیل کسب و کار شرکت

اهداف و راهبردها:

 

  • يكپارچه‌سازي كليه فرآيندهاي سازماني به صورت الكترونيكي

  • پشتيباني از كليه سيستم‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

  • مديريت و اجراي كليه پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات

  • مديريت دانش در زمينه فناوري اطلاعات و تهيه و به‌روزآوري استانداردهاي مرتبط با ICT

  • تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه، بهبود و ارتقاي مداوم سيستم‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

  • برقراري كامل امنيت و پايداري مناسب در زيرساخت‌هاي ارتباطي و فني و ديگر حوزه‌هاي مرتبط

  • بررسي تكنولوژي‌هاي روز دنيا فناوري اطلاعات و ارتباطات و به‌روزآوري چشم‌انداز واهداف در راستاي كمك به برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات

  • آموزش و اطلاع‌رساني در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات