فرآیند سبز

فعالیت های زیست محیطی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران