آشنایی با قرآن 

 قرآن و فعالیت های فرهنگی

 نماز در آیات و احادیث ائمه اطهار

 بسیج، ایثار و شهادت در اندیشه حضرت امام

 بسیج در اندیشه مقام معظم رهبری

 حقوق زن در اسلام و غرب در اندیشه مقام معظم رهبری

 نقش ممتاز زنان در دفاع مقدس در کلام مقام معظم رهبری

 حکمت های پیامبر بزرگوار اسلام

 حکمت های امام علی(ع)

 برکات 8 سال دفاع مقدس در اندیشه حضرت امام

 برکات 8 سال دفاع مقدس در اندیشه مقام معظم رهبری

 تعدادی از یادمان دفاع مقدس در جنوب کشور 

 راهیان نور و دفاع مقدس در اندیشه مقام معظم رهبری

 جنگ نرم و براندازی حکومت

 ازدواج آسان در اندیشه مقام معظم رهبری

 بیانات مقام معظم رهبری درباره شهادت تاجرانه

 حجاب در اندیشه مقام معظم رهبری

 رعایت بیت المال در اندیشه رهبری

 رهنمودهای امام خمینی(ره) درباره جهاد اکبر با مبارزه با نفس

 مبارزه واقعی با فساد در کلام مقام معظم رهبری

 رضا شاه و محمدرضا پهلوی در کلام مقام معظم رهبری 

 وصیت امام خمینی(ره) به نسل حاضر و نسل های آینده