مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد:

مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد بعنوان يكي از اركان اساسي شركت ملي پالايش و پخش فراورده¬هاي نفتي ايران، به منظور ساماندهي هر چه بهتر عمليات پالايش نفت و توليد فرآورده-هاي نفتي، با هدف توليد مستمر و افزايش بهره‌وري ايجاد شده است.
وظيفه اصلي این مدیریت هماهنگي و نظارت بر تصفیه نفت خام و توليد انواع فرآورده‌هاي نفتي، اعم از فرآورده‌هاي اصلي شامل گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره و فرآورده‌هاي ويژه شامل انواع روغن پایه، سوخت جت سبک و سنگین، گوگرد، حلالها، خوراک قيرسازی و .‌.‌.‌ مطابق استانداردهاي جاري است.
اين مديريت سازماندهي، هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي 9 شركت پالايش نفت با تكيه بر تجربه‌هاي سه نسل از پالايشگران ايراني و تجربه‌هاي گران‌سنگ بدست آمده از 8 سال جنگ تحميلي و بمباران و بازسازی سالهاي محاصره اقتصادي بر عهده دارد. امروزه، كارشناسان و پالايشگران پالایشگاه ها و مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، قادرند افزون بر اداره كامل پالايشگاههاي كشور، دانش فني و تجارب خود را در زمينه‌هاي عملياتي، تعميراتي، مهندسي، تنگنازدايي، احداث، راه‌اندازي و بهره ‌برداري از تأسيسات نفتي در فراسوي مرزهاي ايران نيز به كار گيرند.
 راهبرد كلي مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، تكميل و بهبود فرآيند پالايشگاههاي موجود، ارتقاي كيفي محصولات توليدي در سطح استانداردهاي بين‌المللي، استقرار استانداردهاي زيست محيطي، تبديل شركتهاي پالايش نفت به بنگاههاي اقتصادي و خودگرداني آنها بر مبنای تمركز زدايي و افزايش بهره‌وري است.
هم اینک پالایشگاه های کشور با اجرای طرح های توسعه‌ای از جمله کاهش تولید نفت کوره، احداث واحدهای FCC و RFCC، واحدهای ایزومریزاسیون و الکیلاسیون، واحدهای تصفیه هیدروژنی و پروژه‌هاي كاهش مصرف وبازيافت انرژي ونیز استقرار سیستم های نوین مدیریتی و استانداردهای بین المللی، گام های مهمی را در جهت بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ظرفیت خود برداشته اند.
اين مديريت در چهار حوزه امور هماهنگي و كنترل توليد، امور مهندسي توليد، امور نظارت بر اجرا و راه اندازي طرحها و عمليات غير صنعتي توليد بر فعاليتهاي شركتهاي پالايش نفت نظارت عاليه دارد.

مأموريت ها ي مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پالايش و پخش

امور مهندسي توليد

 • استمرار توليد فراورده هاي نفتي بر مبناي حداكثر استفاده از منابع و حصول اطمينان از اجراي برنامه هاي توليد
 • ظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي فني و تخصصي توليد، نگهداري و تعميرات، بازرسي فني، مديريت انرژي و مهندسي فرايند شركتهاي پالايش نفت و ارايه مشاوره هاي لازم
 • نظارت بر كليه مراحل اجرا و راه اندازي طرحهاي پالايشي بر اساس دستورالعمل هاي مصوب به منظور حصول اطمينان از آزمون عملكرد واحدهاي فرايند و فراهم سازي شرايط مطلوب در زمان بهره برداري
 • بهينه سازي مستمر سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات و ارايه مشاوره هاي لازم
 • حصول اطمينان از ساري و جاري بودن استانداردهاي مصوب وزارت نفت و دستورالعملهاي و بازرسي فني
 • شركت در جلسات تخصصي  تدوين و بازنگري استانداردهاي نفت، كميته رتبه بندي پيمانكاران تعميراتي

نظارت بر اجرا و راه اندازي طرحها

 • نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي پالايشي ، بهينه سازي ،بهبود فرآيند و ساير تغييرات لازم به منظور افزايش توليد و ارتقاء كيفيت فرآورده
 • هماهنگي بين مجريان طرحها (شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت) و شركتهاي پالايش نفت به منظور رفع اشكالات و ابهامات در طرح و پروژه
 • پيگيري روند اجرائي پروژه و اخذ گزارشات ماهيانه از مجريان  پروژه ها و تجزيه و تحليل آن و ارائه راهكارهاي تخصصي جهت تسريع در اجراي طرحها و پروژه ها
 • نظارت مستمر بر طرحها و پروژه ها  با بازديد  از سايت ، كارگاه و تشكيل جلسه هاي تخصصي در محل پروژه
 • شركت در جلسات تخصصي  تدوين و بازنگري استانداردهاي نفت، كميته رتبه بندي پيمانكاران تعميراتي
 • هماهنگي و برنامه ريزي تامين نيروي انساني مورد نياز جهت اماده سازي و راه اندازي طرح ها و پروژه ها

امور هماهنگي و كنترل توليد

 • پايش مستمر كمي و كيفي خوراك و توليدات شركتهاي پالايشي
 • تهيه و ارايه برنامه سالانه خوراك و توليد و تعميرات اساسي شركتهاي پالايش نفت
 • هماهنگي با شركتهاي ملي نفت، خطوط لوله و مخابرات و پخش براي ارسال به موقع خوراك نفتخام و ميعانات گازي به شركتهاي پالايش نفت و همچنين برداشت به موقع توليدات آنها
 • همكاري و هماهنگي در معرفي، تاييد و مصرف انواع افزودني ها و پايش مستمر آنها
 • پايش مستمر حاشيه سود و زيان شركتها
 • همكاري و هماهنگي در تعيين قيمت انواع فراورده هاي ويژهعمليات غيرصنعتي توليد

1-    برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي غيرصنعتي در شركتهاي پالايش نفت

2-    بررسي نيازها و تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف صنعت پالايش

3-    مساعدت همكاري و مشاركت در خصوص برنامه هاي نوسازي و بازسازي و توسعه اماكن رفاهي، اجتماعي و ورزشي شركتهاي پالايش نفت

4-    رسيدگي به برنامه هاي آموزش كاركنان مديريت و اعزام مامورين به مراكز و موسسات آموزش داخل و خارج از كشور

5-    رسيدگي و نظارت به امور منازل سازماني در شركتهاي پالايش نفت

6-    برنامه ريزي كلان جهت ترويج فرهنگ ورزش توسعه كمي و كيفي ورزش همگاني و قهرماني، استعداديابي

7-    بررسي و نظارت بر يكسان سازي قراردادهاي غيرصنعتي در سطح شركتهاي پالايش نفت

 


ارتباط با ما:  

تلفن: 88928550

نمابر: 61639481

آدرس: خيابان استاد نجات الهي-خيابان ورشو-پلاك4-صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه4