چاپ        ارسال به دوست

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش خبر داد:

توجه همه‌جانبه به صيانت از حقوق شهروندي در شركت پالايش و پخش

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينكه حفظ سنگر توليد به موازات عمل به تعهدات اجتماعي صورت مي‌گيرد، از لزوم صيانت از حقوق شهروندي در مجموعه بزرگ پالايش و پخش خبر داد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مهندس جليل سالاري در جلسه صيانت از حقوق شهروندي كه صبح امروز در ساختمان غدير برگزار شد، گفت: باتوجه به گستردگي و حجم بي شمار محدوده فعاليت‌ها و خدمات مجموعه پالايش و پخش از توليد و تامين سوخت تا انتقال فرآورده‌ها ضروري به نظر مي‌رسد تا شاخص‌هاي ارزيابي و عملكردي نسبت به اين مجموعه تغيير اساسي كند.

سالاري با اشاره به كسب رتبه پنجم اين شركت در خصوص لزوم تغيير نگاه به عملكرد و درنظرگيري گستره بزرگ و متنوع فعاليت‌هاي اين شركت گفت: بايد در بين شاخص‌هاي ارزيابي تجديد نظر صورت بگيرد و نسبت به اصلاح اين موارد اقداماتي انجام شود، در اين راستا نيز بايد مباني حقوق شهروندي به درستي رعايت شود.

به گفته وي باتوجه به ارتباطاتي كه اين شركت در زمينه‌هاي مختلف با مردم دارد ضمن عمل به ماموريت‌هاي اصلي خود در زمينه توليد، تامين، انتقال و... عمل به وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده است.

سالاري با اشاره به خدمات شركت پالايش نفت آبادان در حادثه متروپل بيان كرد: با اقدامات صورت گرفته از سوي اين پالايشگاه در حادثه تاسف‌بار متروپل، ضمن حفظ سنگر توليد، سنگر عمل به تعهدات اجتماعي نيز محفوظ باقي ماند.

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش ضمن تاكيد بر اينكه مي‌توان محدوده ارزيابي شركت با توجه به انواع خدمات و فعاليت‌هاي خود مورد رصد قرار داد، افزود: اين شركت در چالش امنيتي پيش آمده با اخلالي كه در سامانه هوشمند سوخت كشور ايجاد شده بود توانست با مديريت بحران كار بزرگي را انجام دهد. همچنين در سنوات گذشته بحران سوخت رساني را مديريت كند.

وي با اشاره به اينكه حوزه توليد، بخشي پروژه محور است، گفت: اين مجموعه باتوجه به پيشينه و سوابق اجرايي در پروژه‌ها و طرح‌هاي مختلف، اقدامات و فعاليت‌هايش در سطح يك وزارتخانه ارزيابي مي‌شود و فقط يك شركت به شمار نمي رود.

سالاري گفت: امنيت غذايي، امنيت انرژي، تامين برق، حمل و نقل محموله‌هاي اشتعال زا و... از جمله مواردي است كه در اين مجموعه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در اين راستا با بخش‌ها و صنايع مختلف كشور مانند صنعت خودروسازي و وزارت صمت همكاري‌هايي آن هم با توجه به محدوديت‌هاي موجود صورت مي‌گيرد كه فراتر از وظايف تعريف شده در اين مجموعه است. بعنوان مثال در حوزه قاچاق كارخانه‌هايي كه توسط وزارت صمت مجوز فعاليت به آن‌ها داده شده است توسط همكاران ما پايش مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: به اين منظور به لحاظ نوع ساختار تميهداتي ايجاد شده و به دنبال آن شيوه نامه‌هايي نيز در راستاي برقراري شفافيت و فسادستيزي تدوين شده است تا در مسير توسعه امضاهاي طلايي حذف شوند و روند موجود برمبناي عدالت محوري قرار بگيرد.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران افزود: در اين مسير ضروري است تا به ظرفيت نخبگان نيز توجه شود و مسير حركت دانش بنيان‌ها بيش از پيش هموار گردد. اين موارد نيز در رده صيانت از حقوق شهروندي قرار مي‌گيرد.

سالاري در پايان با ابراز اميدواري براي ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه و آحاد مردم، ادامه داد: درخصوص محيط زيست و هواي پاك كه به شركت‌هاي پالايشي تكليف شده است، همچنين در موضوع بهينه سازي مصرف انرژي و همينطور مقوله صادرات باتوجه به اقداماتي كه صورت گرفته است مي‌توان نوع ارتباط اين مجموعه را فراتر از قالب‌هاي تعريف شده در خصوص صيانت از حقوق شهروندي فعلي ديد و سنجيد.

يكپارچگي در نحوه پاسخگويي در شركت ملي پخش

در ادامه اين نشست مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به اهميت صيانت از حقوق شهروندي، تصريح كرد: به منظور حفظ عدالت اجتماعي و رفع مشكلات و چالش‌هاي مرتبط با اين جريان شركت ملي پخش اقداماتي را در دولت سيزدهم انجام داده است.

علي اكبر ن‍ژادعلي گفت: اولين گام بررسي وضيعت موجود بود، درادامه براي پوشش‌دهي همه جانبه، ثبت الكترونيكي درخواست‌هاي مردمي انجام و براين اساس شيوه نامه مطابق با آن تدوين شد تا زمان و چگونگي پاسخ دهي مشخص شود.

به گفته وي قابليت ارسال پيامك به درخواست كننده جهت ملاقات حضوري، پاسخگويي به كليه درخواست‌هاي مردمي، ازجمله مواردي بوده كه انجام شده است براين اساس درحدود 1970 ملاقات چهره به چهره با مديرعامل و مديران ارشد ستادي و مناطق 37 گانه شكل گرفته است.

نژادعلي ادامه داد: يكپارچگي در نحوه پاسخگويي به مكاتبات اداري و ارزيابي عملكرد مديران ستادي روساي بلافصل ستادي براساس ميانگين مدت زمان پاسخگويي به مردم مطابق با شيوه نامه‌هاي موجود، ارزيابي عملكرد مديران مناطق براساس تعداد نامه‌هاي ورودي و ميانگين مدت زمان پاسخگويي در سامانه سامد و تعداد ملاقات‌هاي چهر به چهره مردمي، پياده‌سازي طرح طبقه بندي نامه‌هاي ورودي و براساس برترين موضوعات استخراج شده و كدگذاري آن‌ها از جمله اقداماتي است كه اجرايي شده است.

 به گفته مديرعامل شركت ملي پخش تعداد ارتباطات مردم با وزارت نفت در بستر سامانه سامد در سال جاري به 3283 مورد مي‌رسد كه از اين تعداد1703 مورد آن مربوط به شركت ملي پخش است كه ظرف 10 روز به آن‌ها پاسخ داده شده است همچنين 234 مورد آن مربوط به شركت ملي پالايش و پخش است كه ظرف 15 روز فرآيند پاسخگويي آن‌ها انجام شده است.

 

پرونده فسادهاي مالي سال‌هاي گذشته مختومه شدند

در ادامه مدير شركت ملي نفت آبادان گفت: اين پالايشگاه با 108 سال قدمت از قديميترين پالايشگاه‌هايي است كه با بيش از 7200 نفر از كاركنان خانواده نفت را همكاري مي‌كند.

حكيم قيم با اشاره به معضل بيكاري به عنوان يكي از چالش‌هاي موجود تصريح كرد: باتوجه به درخواست‌هايي كه براي جذب و طي شدن فرآيند اشتغالزايي وجود داشته است اين پالايشگاه علي رغم محدوديت‌ها به وظايف خود عمل كرده است. 2800 نفر تقاضاي اشتغال به كار را داشته اند كه بخش زيادي از اين افراد جذب شده اند.

وي با تاكيد براينكه فساد ستيزي در صدر برنامه‌هاي دولت قرار دارد، افزود: خوشبختانه پروژه‌هايي كه طي ساليان گذشته مفتوح مانده بود اكثر قريب به اتفاق آن‌ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند و مختومه شدند.

قيم گفت: به منظور عمل به تعهدات و مسئوليت‌هاي اجتماعي تمهيدات لازم كاركنان كم توان انجام شده و اقدامات ديگر در دست اجراست.

فراخوان جذب نيرو اطلاع‌رساني خواهد شد

مديرعامل شركت پالايش نفت شازند امام خميني(ره) تصريح كرد: يكي از رويكردهاي اصلي اين شرتك در راستاي رعايت و حمايت از حقوق شهروندي اغناي مردم است.

مجيد رجبي گفت: درخواست‌هاي متعددي به صورت حضوري و غيرحضوري براي اين شرتك به منظور جذب در بدنه پالايشگاه ارائه مي‌شود باتوجه به محدوديتي وجود دارد نمي توان به تمامي آن‌ها پاسخ داد.

وي در خصوص جذب نيرو گفت: برنامه اي براي جذب نيرو داريم كه براين اساس از جذب‌هاي موردي ممانعت خواهد شد و فقط پس از دريافت مجوز از شركت ملي پالايش و پخش فرآيند جذب اطلاع رساني مي‌شود.

رجبي همچنين با اشاره به تخصيص تجهيزات و امكانات به رانندگان تانكرها و نفتكش‌هاي جاده پيما تصريح كرد: روزانه بيش از 200 تانكر در پالايشگاه‌ها تردد مي‌كنند كه براي اين افراد امكانات لازم در نظر گرفته شده است.

گفتني است، جلسه صيانت از حقوق شهروندي در سال 1401 به ميزباني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با حضور معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش،‌ مديران شركت‌هاي تابعه و پالايشي و همچنين نمايندگان ستاد ارزيابي عمكرد ونظارت مردمي نهاد رياست جمهوري و ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي كشور صبح امروز(2مردادماه) برگزار شد.

 

 

 

 

 


١١:٥٣ - چهارشنبه ٥ مرداد ١٤٠١    /    شماره : ١٣٩٦٣    /    تعداد نمایش : ٣٨٤