آمارنامه انرژی 1387

 

عنوان

حجم

 مقدمه و پيشگفتار  995 کيلوبايت
فصل اول - تاريخچه مصرف پنج فرآورده اصلي از سال 1306 تا 1387  871 کيلوبايت
فصل دوم - مصرف فراورده هاي نفتي انرژي زا و گاز طبيعي 1387-1355 580 کيلوبايت
فصل سوم - جايگزيني گاز طبيعي بجاي فرآورده هاي نفتي 1355-1387

فصل چهارم - خوراك و توليد چهار فرآورده عمده پالايشگاهها 1378-1387

765 کيلوبايت
فصل پنجم - مقايسه توليد و مصرف 1368-1387

فصل ششم - واردات فراورده هاي نفتي 1357-1387

715 کیلوبایت
  فصل هفتم - بانكرينگ،سوآپ و صادرات فراورده هاي نفتي از ابتداي 1383 تا 1387

فصل هشتم - عملكرد راه اندازي و بهره برداري از جايگاههاي دومنظوره CNG تا پايان سال 1387

فصل نهم- مصرف نفت سفيد، نفتگاز، نفتكوره در بخشهاي مختلف مصرف درسال1387

654 کیلوبایت
فصل دهم - قيمت جاري و ثابت پنج فراورده اصلي طي سالهاي 1355-1387

فصل يازدهم - مقايسه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1351-1386

858 کیلوبایت
فصل دوازدهم - مصرف گاز طبيعي استانها در سالهاي 1386-1387

فصل سيزدهم - مصرف سوخت نيروگاهها در سال 1387

854 کیلوبایت
فصل چهاردهم - مصرف و يارانه چهار فراورده عمده استانها در سال 1387

فصل‌پانزدهم - رتبه بندي استانها براساس مصرف يارانه چهار فراورده عمده

2.15 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت اول - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي،اردبيل،اصفهان 3.60 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت دوم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي ايلام و بوشهر 1.16 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت سوم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي تهران، چهارمحال و بختياري و خراسان جنوبي 1.12 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت چهارم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و خوزستان 1.79 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت پنجم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي زنجان،سمنان و سيستان و بلوچستان  1.50 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت ششم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي فارس، قزوين و قم  1.58 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت هفتم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي كردستان، كرمان و كرمانشاه  1.25 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت هشتم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي كهكيلويه و بوير احمد،گلستان و گيلان  1.85 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت نهم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي لرستان و مازندران  1.32 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت دهم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي مركزي، هرمزگان و همدان  1.55 مگابایت
فصل شانزدهم - قسمت يازدهم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استان يزد 436 كيلوبایت
فصل هفدهم - توليد و مصرف انرژيهاي اوليه در جهان 1.53 مگابایت