ویرایش اطلاعات
شماره ملی : *
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
جنسیت *مرد زن
شماره شناسنامه * محل صدور *
تاریخ تولد مقطع تحصیلی سال جاری
شرکت اصلی محل خدمت * شرکت فرعی محل خدمت *
نوع استخدام * پیمانی قرارداد مدت معین قراردادمستقیم پیمانکاری شماره پرسنلی
نام واحد سازمانی نوع ارتباط *شاغل همسر شاغل فرزند شاغل
تلفن ثابت(با کد) تلفن همراه
عضویت در بسیج *بلهخیر کارمند حراست * خیر بله
درج عکس متقاضی مشاهده فایل های ارسالی ویرایش


رشته های انتخابی *تحقیق ترتیل حفظ 1جزء حفظ 3جزء حفظ 5جزء حفظ 10جزء حفظ 20جزء حفظ 30جزء مفاهیم نهج البلاغه صحیح خوانی توجه: هر داوطلب مجاز به انتخاب یک رشته می باشد
آیا در مسابقات قرآن كريم سنوات گذشته شرکت کرده اید؟

*بله خیر (در صورت انتخاب گزینه بله سه پرسش زیر بایستی پاسخ داده شود)
در چه دوره هایی حضور داشته اید چه عناوین را کسب نموده اید
در صورت کسب مقام در مسابقات رسمی سایر سازمانها یا نهادها لطفاً عنوان رتبه خود را نوشته و تصویر لوح دریافتی را ضمیمه فرمایید. مشاهده فایل های ارسالی ویرایش :