مدیریت هماهنگي و نظارت بر عملیات:

مديريت هماهنگي و نظارت بر عملیات به عنوان يكي از اركان اساسي شركت ملي پالايش و پخش فراورده¬هاي نفتي ايران، به منظور ساماندهي هر چه بهتر عمليات پالايش نفت و توليد فرآورده-هاي نفتي، با هدف توليد مستمر و افزايش بهره‌وري ايجاد شده است.
وظيفه اصلي این مدیریت، هماهنگي و نظارت بر تصفیه نفت خام و توليد انواع فرآورده‌هاي نفتي، اعم از فرآورده‌هاي اصلي شامل گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره و فرآورده‌هاي ويژه شامل انواع روغن پایه، سوخت جت سبک و سنگین، گوگرد، حلالها، خوراک قيرسازی و .‌.‌.‌ مطابق استانداردهاي جاري است.
اين مديريت سازماندهي، هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي 9 شركت پالايش نفت با تكيه بر تجربه‌هاي سه نسل از پالايشگران ايراني و تجربه‌هاي گران‌سنگ بدست آمده از 8 سال جنگ تحميلي و بمباران و بازسازی سالهاي محاصره اقتصادي بر عهده دارد. امروزه، كارشناسان و پالايشگران پالایشگاه ها و مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، قادرند افزون بر اداره كامل پالايشگاههاي كشور، دانش فني و تجارب خود را در زمينه‌هاي عملياتي، تعميراتي، مهندسي، تنگنازدايي، احداث، راه‌اندازي و بهره ‌برداري از تأسيسات نفتي در فراسوي مرزهاي ايران نيز به كار گيرند.
 راهبرد كلي مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، تكميل و بهبود فرآيند پالايشگاههاي موجود، ارتقاي كيفي محصولات توليدي در سطح استانداردهاي بين‌المللي، استقرار استانداردهاي زيست محيطي، تبديل شركتهاي پالايش نفت به بنگاههاي اقتصادي و خودگرداني آنها بر مبنای تمركز زدايي و افزايش بهره‌وري است.
هم اینک پالایشگاه های کشور با اجرای طرح های توسعه‌ای از جمله کاهش تولید نفت کوره، احداث واحدهای FCC و RFCC، واحدهای ایزومریزاسیون و الکیلاسیون، واحدهای تصفیه هیدروژنی و پروژه‌هاي كاهش مصرف وبازيافت انرژي ونیز استقرار سیستم های نوین مدیریتی و استانداردهای بین المللی، گام های مهمی را در جهت بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ظرفیت خود برداشته اند.
اين مديريت در چهار حوزه امور هماهنگي و كنترل توليد، امور مهندسي توليد، امور نظارت بر اجرا و راه اندازي طرحها و عمليات غير صنعتي توليد بر فعاليتهاي شركتهاي پالايش نفت نظارت عاليه دارد.

مأموريت ها ي مدیریت هماهنگي و نظارت بر عملیات شركت ملي پالايش و پخش

امور مهندسي توليد

 • استمرار توليد فراورده هاي نفتي بر مبناي حداكثر استفاده از منابع و حصول اطمينان از اجراي برنامه هاي توليد
 • ظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي فني و تخصصي توليد، نگهداري و تعميرات، بازرسي فني، مديريت انرژي و مهندسي فرايند شركتهاي پالايش نفت و ارايه مشاوره هاي لازم
 • نظارت بر كليه مراحل اجرا و راه اندازي طرحهاي پالايشي بر اساس دستورالعمل هاي مصوب به منظور حصول اطمينان از آزمون عملكرد واحدهاي فرايند و فراهم سازي شرايط مطلوب در زمان بهره برداري
 • بهينه سازي مستمر سيستم مكانيزه نگهداري و تعميرات و ارايه مشاوره هاي لازم
 • حصول اطمينان از ساري و جاري بودن استانداردهاي مصوب وزارت نفت و دستورالعملهاي و بازرسي فني
 • شركت در جلسات تخصصي  تدوين و بازنگري استانداردهاي نفت، كميته رتبه بندي پيمانكاران تعميراتي

نظارت بر اجرا و راه اندازي طرحها

 • نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي پالايشي ، بهينه سازي ،بهبود فرآيند و ساير تغييرات لازم به منظور افزايش توليد و ارتقاء كيفيت فرآورده
 • هماهنگي بين مجريان طرحها (شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت) و شركتهاي پالايش نفت به منظور رفع اشكالات و ابهامات در طرح و پروژه
 • پيگيري روند اجرائي پروژه و اخذ گزارشات ماهيانه از مجريان  پروژه ها و تجزيه و تحليل آن و ارائه راهكارهاي تخصصي جهت تسريع در اجراي طرحها و پروژه ها
 • نظارت مستمر بر طرحها و پروژه ها  با بازديد  از سايت ، كارگاه و تشكيل جلسه هاي تخصصي در محل پروژه
 • شركت در جلسات تخصصي  تدوين و بازنگري استانداردهاي نفت، كميته رتبه بندي پيمانكاران تعميراتي
 • هماهنگي و برنامه ريزي تامين نيروي انساني مورد نياز جهت اماده سازي و راه اندازي طرح ها و پروژه ها

امور هماهنگي و كنترل توليد

 • پايش مستمر كمي و كيفي خوراك و توليدات شركتهاي پالايشي
 • تهيه و ارايه برنامه سالانه خوراك و توليد و تعميرات اساسي شركتهاي پالايش نفت
 • هماهنگي با شركتهاي ملي نفت، خطوط لوله و مخابرات و پخش براي ارسال به موقع خوراك نفتخام و ميعانات گازي به شركتهاي پالايش نفت و همچنين برداشت به موقع توليدات آنها
 • همكاري و هماهنگي در معرفي، تاييد و مصرف انواع افزودني ها و پايش مستمر آنها
 • پايش مستمر حاشيه سود و زيان شركتها
 • همكاري و هماهنگي در تعيين قيمت انواع فراورده هاي ويژه


عمليات غيرصنعتي توليد

 • برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي غيرصنعتي در شركت هاي پالايش نفت
 • بررسي نيازها و تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف صنعت پالايش
 • مساعدت همكاري و مشاركت در خصوص برنامه هاي نوسازي و بازسازي و توسعه اماكن رفاهي، اجتماعي و ورزشي شركتهاي پالايش نفت
 • رسيدگي به برنامه هاي آموزش كاركنان مديريت و اعزام مامورين به مراكز و موسسات آموزش داخل و خارج از كشور
 • رسيدگي و نظارت به امور منازل سازماني در شركتهاي پالايش نفت
 • برنامه ريزي كلان جهت ترويج فرهنگ ورزش توسعه كمي و كيفي ورزش همگاني و قهرماني، استعداديابي
 • بررسي و نظارت بر يكسان سازي قراردادهاي غيرصنعتي در سطح شركتهاي پالايش نفت

 

 بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي

 

سیاست گذاری و نظارت بر اجرای بازرسی های فنی و هماهنگی مبادلات مواد نفتی به منظور حصول اطمینان از بهره برداری ایمن، پایدار و بهره‌ور از تأسیسات و تجهیزات واحدهای عملیاتی

 

 اهداف بخشی:

 

- کاهش هزینه های مرتبط با خوردگی و رسیدن به استانداردهای بین المللی

 

- کاهش هزینه های تعمیرات با استفاده از روش های نوین بازرسی فنی

 

- به حداقل رساندن اتلاف مواد نفتی و عرضه خارج از شبکه


اهم فعالیت های اداره بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي:  

 

 

اداره بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي از سه بخش بازرسي و حفاظت فني، هماهنگي روش ها و استانداردها و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي تشكيل شده است:

بازرسي و حفاظت فنی: بازرسي فني از عمليات ساخت، تعمير و نگهداري و تعميرات اساسي دستگاه ها و همچنين مراحل مختلف اجراي پروژه ها در پالايشگاه ها، خطوط انتقال و انبارهاي نفت به منظور حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي فني و بروز دنيا، همچنين بررسي علل وقوع حوادث و سوانح در شركت هاي تابعه و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت جلوگيري از تكرار آنها و در همه مراحل فوق تهيه گزارش هاي فني و تحليلي، همچنين ارزشيابي و تعيين صلاحيت شركت هاي ارائه كننده خدمات بازرسي فني و خوردگي از وظايف بخش بازرسي و حفاظت فنی مي باشد.

 هماهنگي روش ها و استاندارد ها : مشاركت و اظهار نظر در تدوين، بازنگري و يكسان سازي و اجراي دستور العمل هاي بازرسي فني و روش هاي اندازه گيري كمي و كيفي فرآورده هاي نفتي در شركت هاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش وظيفه اين بخش مي باشد.

هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي: انجام بررسي و كنترل هاي ادواري به منظور حصول اطمينان از صحت كاركرد تجهيزات اندازه گيري و رعايت روش ها و دستور العمل هاي مربوطه و همچنين پيگيري و تنظيم گزارشهاي چگونگي اجرا و ميزان پيشرفت پروژه تجهيز سامانه هاي اندازه گيري كمي و كيفي فرآورده هاي نفتي از جمله وظايف بخش هماهنگي مبادلات اين اداره است.

تلفن: 61624372 - 88954638

نمابر: 88954621

آدرس: فلسطین شمالی - خیابان ایتالیا- نبش خیابان طوس - ساختمان شماره 2 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران - طبقه 1


ارتباط با مدیریت:  

تلفن: 88928550

نمابر: 61639481

آدرس: خيابان استاد نجات الهي-خيابان ورشو-پلاك4-صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه4