آمارنامه انرژی 1388

 

عنوان

حجم

78_7_pdf.gif   مقدمه و پيشگفتار  1099 کيلوبايت
78_7_pdf.gif فصل اول - تاريخچه مصرف پنج فرآورده اصلي از سال 1306 تا 1388  596 کيلوبايت
78_7_pdf.gif فصل دوم - مصرف فراورده هاي نفتي انرژي زا و گاز طبيعي 1355-1388
فصل سوم - جايگزيني گاز طبيعي بجاي فرآورده هاي نفتي 1355-1388
552 کيلوبايت
78_7_pdf.gif

فصل چهارم - خوراك و توليد چهار فرآورده عمده پالايشگاهها 1378-1388
فصل پنجم - مقايسه توليد و مصرف 1368-138

510 کيلوبايت
78_7_pdf.gif  فصل ششم - واردات فراورده هاي نفتي 1357-1388
فصل هفتم - بانكرينگ،سوآپ و صادرات فراورده هاي نفتي از ابتداي 1383 تا 1388
فصل هشتم - عملكرد راه اندازي و بهره برداري از جايگاههاي دومنظوره CNG تا پايان سال 1388
408 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل نهم- مصرف نفت سفيد، نفتگاز، نفتكوره در بخشهاي مختلف مصرف درسال1388
فصل دهم - قيمت جاري و ثابت پنج فراورده اصلي طي سالهاي 1355-1388
456 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل يازدهم - مقايسه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1351-1387 851 کیلوبایت

78_7_pdf.gif

فصل دوازدهم - مصرف گاز طبيعي استانها در سالهاي 1386-1388
فصل سيزدهم - مصرف سوخت نيروگاهها در سال 1388
فصل چهاردهم - مصرف و يارانه چهار فراورده عمده استانها در سال 1388
971 کیلوبایت

78_7_pdf.gif

فصل‌پانزدهم - قسمت اول - رتبه بندي استانها براساس مصرف يارانه چهار فراورده عمده 831 کیلوبایت

78_7_pdf.gif

فصل‌پانزدهم - قسمت دوم - رتبه بندي استانها براساس مصرف يارانه چهار فراورده عمده 767 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت اول - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي،اردبيل،اصفهان 3.60 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت دوم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي ايلام و بوشهر 1.16 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت سوم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي تهران، چهارمحال و بختياري و خراسان جنوبي 1.12 مگابایت
78_7_pdf.gif  فصل شانزدهم - قسمت چهارم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و خوزستان 1.79 مگابایت
78_7_pdf.gif  فصل شانزدهم - قسمت پنجم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي زنجان،سمنان و سيستان و بلوچستان  1.50 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت ششم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي فارس، قزوين و قم  1.58 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت هفتم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي كردستان، كرمان و كرمانشاه   1.25 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت هشتم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي كهكيلويه و بوير احمد،گلستان و گيلان  1.85 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت نهم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي لرستان و مازندران  1.32 مگابایت
78_7_pdf.gif فصل شانزدهم - قسمت دهم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استانهاي مركزي، هرمزگان و همدان 1.55 مگابایت

78_7_pdf.gif

فصل شانزدهم - قسمت يازدهم - ميزان مصرف، رشد مصرف،يارانه و .... در استان يزد 436 كيلوبایت

78_7_pdf.gif

فصل هفدهم - قسمت اول - توليد و مصرف انرژيهاي اوليه در جهان 1160 كيلوبایت

78_7_pdf.gif

فصل هفدهم - قسمت دوم - توليد و مصرف انرژيهاي اوليه در جهان 670 كيلوبایت

گروه دورانV6.1.12.0