شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

"بنگاه‌های اقتصادی عمومی"

(مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مورخ 05/12/1397)

 

ماده 1: بنگاه‌های اقتصادی عمومی (واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند اعم از دولتی و عمومی غیردولتی)، باید اطلاعات سازمانی و هویتی خود را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

1. سند تأسیس یا اساسنامه قانونی یا اساسنامه یا شرکتنامه مصوب و ثبت شده و اظهارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مرجع صدور مجوز فعالیت

- تصوير روزنامه رسمي به شماره 13709 مورخ 18/01/1371 در باره ثبت اساسنامه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پيوست مي‌باشد.

- در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده است.

2. تابعیت بنگاه و میزان و مشخصات سهام اتباع خارجی در بنگاه (با رعایت شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی)

- تابعيت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران جمهوري اسلامي ايران است.

3. مرکز اصلی (اقامتگاه) بنگاه

تهران، میدان ولیعصر، خیابان شهید دکتر عضدی، خيابان ورشو، پلاك 4 ساختمان غدیر و كدپستي 1598669511- شناسه ملي شركت 10101335408

4. موضوع اصلی فعالیت بنگاه و سایر موضوعاتی که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده یا می‌کند

- به شرح اساسنامه اجرا مي‌باشد.

5. مشخصات اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یا هیأت امنا یا هیأت رئیسه، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان قانونی بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از مسئولیت آنها

 

 

 

مشخصات اعضاي هيأت مديره محترم شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني

نوع عضويت

1

جليل سالاري شهر بابكي

رئيس هيئت مديره و  مديرعامل

اصلي

2

علي زيار

نائب رييس هيات مديره و معاون مديرعامل

اصلي

3

سعيد مداح مروج

مدير هماهنگي و نظارت بر عمليات

اصلي

4

غلامحسن زرين قلم

مدير امور مالي

اصلي

5

مهدي كارگر نجفي

مدير برنامه ريزي تلفيقي

اصلي

6

وحيد عبداله زاده

مدير توسعه منابع انساني

اصلي

7

مهدي بهراميان

سرپرست امور حقوقي

اصلي

8

سيد ابراهيم طباطبائيان

رئيس حسابرسي داخلي

علي البدل

 

6. اسامی و مشخصات مؤسسین و دارندگان سهامداران کلیدی (کنترلی، کنترلی مدیریتی، ممتاز) بنگاه و میزان سهم آنها

- 100 درصد سهام شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی ایران(سهام خاص) متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

7. تعداد سهامداران یا شرکا و سهام بی نام، با نام و ممتازه

- به شرح اساسنامه است.

8. مشخصات مؤسسات و شرکت‌های فرعی اعم از تابعه یا وابسته و شرکت‌های سرمایه پذیر

شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

شرکت پالایش نفت آناهیتا

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

شركت پالايش نفت آبادان

شرکت پالایش نفت الفرقلس سوریه

شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

شرکت در شرف تأسیس پترو پالایشگاه شهید سلیمانی

شركت پالايش نفت خوزستان

شرکت بهمن گنو (هرمز سابق)

شركت توسعه صنايع پالايش نفت (‌در حال تصفيه)‌

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت

صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم

 

 

9. مشخصات شعب یا دفاتر نمایندگی بنگاه در داخل و خارج از کشور

- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران فاقد شعبه يا دفاتر نمايندگي در داخل و خارج از كشور است.

10. مشخصات شرکت‌های مشاور و ناظر در پروژه‌های خاتمه یافته و در حال اجرا

به علت شرايط تحريم و ملاحظات شرکت امکان بارگذاري اين بخش وجود ندارد.

11. مشخصات کلی پروژه‌های خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی

پيوست ("بند 11 ماده 1 ")

12. مدت، نوع و ماهیت بنگاه

- مدت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نامحدود است.

13. داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمپ شده (قانونی)

- شرکت دارای یك جلد دفتر روزنامه و يك جلد دفتركل است که نزد اداره كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پلمپ و به ثبت رسيده است.

14.  نام نشریه وسایر ابزارهای ارتباطی که آگهی‌ها و دعوت‌های بنگاه از طریق آنها صورت می‌گیرد، آدرس پایگاه اینترنتی و پیام رسان بنگاه (در صورت وجود)

- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)       www.setadiran.ir

- پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات          HTTPS://IETS.MPORG.IR

 

ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی باید اطلاعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف واختیارات هر رکن را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

1. تعداد و ترکیب مجامع عمومی، مشخصات دارندگان حق رأی در مجامع عمومی

- اعضاي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران، مجمع‌عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران است.

 

 

 

مشخصات اعضاي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت در هيأت مديره

عضويت

1

آقاي جواد اوجي

رييس هيات مديره (وزير محترم نفت)

اصلي

2

آقاي محسن خجسته مهر

نائب رييس هيات مديره و مديرعامل

اصلي

3

آقاي احمد رجبي

مدير برنامه ريزي تلفيقي

اصلي

4

آقاي هرمز قلاوند

مدير نظارت بر توليد  نفت و گاز

اصلي

5

آقاي سيدحجت اله علم‌الهدي

مدير امور حقوقي

اصلي

6

آقاي محمد روستا

مدير امور مالي

اصلي

7

آقاي محمدرضا نقيبي

مديركل حسابرسي و امور مجامع وزارت نفت

اصلي

8

آقاي بابك دارابي

مديرنظارت برطرحهاي عمراني مناطق نفت خيز

علي البدل

9

آقاي فريدون كردزنگنه

مدير سرمايه گذاري وكسب وكار

علي البدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. گزارش جلسات مجامع عمومی از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسه هر مجمع از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت

- به شرح اساسنامه اجرا مي‌شود.

3. تصمیمات مجامع عمومی و صورت جلسه مورد تأیید هیئت رئیسه هر مجمع

- به شرح اساسنامه اجرا مي‌شود.

4. حدود اختيارات مدیرعامل و هیات مدیره یا هیأت عامل بنگاه

- به شرح اساسنامه اجرا مي‌شود.

5. دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها

- به شرح اساسنامه اجرا مي‌شود.

6. فراخوان‌های الزامی مجامع عمومی

- برگزاری مجامع عمومی براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام می‌پذیرد.

 

 

ماده 3- اطلاعات راجع به امتیازها و فرصت‌ها از قبیل فرصت‌های استخدامی، ضوابط استخدام با استفاده از نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و نوع بیمه و بازنشستگی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا ، تسهیلات رفاهی، مأموریت‌های خارجی و مهارت‌های شغلی لازم باید در پایگاه اطلاع‌رسانی بنگاه منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

براساس مجموعه دستورالعمل‌ها و مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، منجمله قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوبه 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی اجرا مي‌شود.

ماده 4- اطلاعات راجع به وضیعت مالی و محاسباتی بنگاه‌های اقتصادی عمومی، حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرارخواهد گرفت:

1. میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر

شرح

سال 1370

سال 1372

سال 1385

از سال 1386 تاکنون

سرمایه شرکت

1.000.000.000 ریال

3.206.000.000.000 ریال

54.423.370.000.000 ریال

57.196.270.000.000 ریال

 

2. میزان و نحوه تغییرات در سرمایه بنگاه

- براساس تصمیمات مجمع عمومي فوق العاده عمومی شرکت (هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران) و قانون تجارت انجام می‌پذیرد.

3. نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه

- براساس تصمیمات مجمع عمومی و قانون تجارت انجام می‌پذیرد.

4. صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده بنگاه

- اطلاعات در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران (كدال) سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و بارگذاري شده است.

5. گزارش‌های هیئت مدیره به مجامع

- گزارش هیأت مدیره (عملکرد شرکت، فعالیت) براساس اساسنامه و قانون تجارت قبل از برگزاری مجمع به اعضاي مجمع عمومی شرکت( هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران) ارائه می‌شود.

6. جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی به سهامداران و شرکاء

- براساس اساسنامه و قانون تجارت اجرا مي‌شود.

7. میزان پاداش مصوب برای هیئت مدیره و مدیرعامل

- براساس ضوابط اجرای قانون سنواتی بودجه کل کشور و با اخذ نظر از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اقدام مي‌گردد.

8. میزان سهام در سایر بنگاه‌ها

- سهام متعلق به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، براساس دفتر سهام، به شرح زيراست:

نام شرکت

درصد سهام

 

شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

100 درصد سهام

 

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

100 درصد سهام

 

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

100 درصد سهام

 

*شركت پالايش نفت آبادان

99.99 درصد سهام

 

**شركت پالايش نفت خوزستان

75 درصد سهام

 

شرکت پالایش نفت آناهیتا

20 درصد سهام

 

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

20 درصد سهام

 

شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

17.896 درصد سهام

 

شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

12.83 درصد سهام

 

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت

7.77 درصد سهام

 

صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم

100.000 واحد ممتاز

 

شركت توسعه صنايع پالايش نفت (‌در حال تصفيه)‌

100 درصد سهام

 

بهمن گنو (هرمز سابق)

20 درصد سهام)سهام متعلق به شرکت  توسعه صنايع پالايش نفت است)

 

پالايش نفت الفرقلس سوريه (در کشور سوريه ثبت شده است)

26 درصد سهام)سهام متعلق به شرکت  توسعه صنايع پالايش نفت است)

 

***شركت پتروپالايشگاه شهيد سليماني

10 درصد سهام

     

 

*شرکت پالايش نفت آبادان: 99.99 درصد سهام متعلق به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و يک دهم درصد سهام باقيمانده نيز متعلق به شرکت هاي ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، خطوط لوله و مخابرات نفت ايران است.

** شرکت پالايش نفت خوزستان: 75 درصد سهام متعلق به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، 20 درصد سهام متعلق به شرکت پالايش نقت آبادن و 5 درصد سهام متعلق به شرکت توسعه صنايع پالايش نفت(درحال تصفيه)مي‌باشد.

*** شركت پتروپالايشگاه شهيد سليماني: 10درصد سهام متعلق به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران كه 30درصد سهام متعلق به شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس،15درصد سهام متعلق به بانك ملي(شركت گروه توسعه ملي)،15درصد سهام متعلق به شركت سرمايه گذاري اهداف، 15درصد سهام متعلق به بانك رفا كارگران(شركت توسعه رفاه پرديس)،5/7 درصد سهام متعلق به بانك ملت، 5/7 درصد سهام متعلق به بانك تجارت.

9. آخرین ترازنامه بنگاه و سایر سال‌ها

- در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران (كدال) سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و بارگذاري شده است.

ماده 5- اطلاعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

- عدم موضوعیت

ماده 6- کلیه بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس مکلف هستند علاوه بر اطلاعاتی که در مواد بالا ذکر شد اطلاعات مرتبط در دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادر را حسب مورد برای عموم منتشر کرده و یا در درسترس متقاضیان قرار دهند.

- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران جزء شرکت‌هاي بورسی نمی‌باشد.

ماده 7- در مواردی که بالاترین مقام مؤسسه دارنده اطلاعات تشخیص می‌دهد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه‌نامه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می‌کند می‌تواند از انتشار آن اطلاعات خودداری کند.

- عدم موضوعیت

ماده 8- فهرست بنگاه‌های مشمول این شیوه‌نامه از سوی دبیر خانه کمیسیون تهیه شده و برای دسترسی عمومی در سامان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار خواهد گرفت.

- عدم موضوعیت


گروه دورانV6.1.12.0