اطلاعات ارتباطی :

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نام مدیر عامل : مهندس جلیل سالاری

نام رییس روابط عمومی : مجید شهیدی

تلفن شرکت : 9-88928220

تلفن روابط عمومی : 61639273

فاکس روابط عمومی : 88498955

آدرس : تهران-میدان ولی عصر ،خیابان استاد نجات الهی،خیابان ورشو، پلاك 4  کد پستی : 1598665911 و  صندوق پستی : 15815/3499

نشانی اینترنتی : www.niordc.ir

پست الکترونیکی : info@niordc.ir


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نام مدیرعامل: جعفر سالاری نسب

تلفن شرکت : 84129

تلفن روابط عمومی : 88832220

فاکس روابط عمومی : 88381222

آدرس: تهران -خیابان ایرانشهر- نبش خيابان شاداب- پلاك 1

نشانی اینترنتی : www.niopdc.ir

پست الکترونیکی : info@niopdc.ir


شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

نام مدیرعامل: ارسلان رحیمی

تلفن شرکت : 61630389

تلفن روابط عمومی : 61630060

فاکس شرکت: 61630399

فاکس روابط عمومی : 61630064

آدرس : تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به چهار راه سپند - پلاک 194      کد پستی: 159899595913

نشانی اینترنتی : www.ioptc.com


شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

نام مدیرعامل: فرهاد احمدی

تلفن شرکت: 81781

تلفن روابط عمومی: 88802650

فاکس روابط عمومی: 88909276

آدرس: تهران-خیابان استاد نجات الهی- پلاک 247

نشانی اینترنتی : www.nioec.org

پست الکترونیکی : info@nioec.org


شركت توسعه صنايع پالايش نفت

تلفن: 5 - 66413014

نمابر: 66413171

آدرس: خیابان طالقانی- نبش کوچه کاشفی- پلاک 414


شرکت پالایش نفت آبادان

نام مدیرعامل: حکیم قیم

تلفن شرکت : 53228080-061

تلفن روابط عمومی : 61622067

فاکس شرکت : 53227191-061

فاکس روابط عمومی : 2225174-061

آدرس : پالایشگاه آبادان - بريم - صندوق پستی 555

نشانی اینترنتی : www.abadan-ref.ir


شرکت پالایش نفت اصفهان

نام مدیرعامل: محسن قدیری

تلفن شرکت : 61622326

تلفن روابط عمومی : 33963860-031

فاکس شرکت : 36686962-031

فاکس روابط عمومی : 33964833-031

آدرس : کیلومتر 25 جاده اصفهان - تهران، کدپستی 8335113115 صندوق پستی 415-81465

نشانی اینترنتی : www.eorc.ir


شرکت پالایش نفت امام خميني(ره) شازند

نام مدیرعامل: مجید رجبی

تلفن شرکت : 3-61622772-021 /-33674541 -086

تلفن روابط عمومی : 77 و  33491071-086

فاکس شرکت : 33688244-086

فاکس روابط عمومی : 33673442-086

آدرس : کیلومتر 20 جاده اراک - بروجرد، صندوق پستی 1448 و کدپستی 41111-38671

نشانی اینترنتی : www.ikorc.ir


شرکت پالایش نفت بندر عباس

نام مدیرعامل: هاشم نامور

تلفن شرکت : 61624061- 33564180- 076

تلفن روابط عمومی : 5554287-076

فاکس شرکت : 33564180-076

فاکس روابط عمومی : 33564180-076

آدرس : جاده اسکله شهید رجایی، صندوق پستی: 3184/79145 و کدپستی: 7931181183

نشانی اینترنتی : www.baorco.ir


شرکت پالایش نفت تهران

نام مدیرعامل: حامد آرمان فر

تلفن شرکت : 50-55901021

تلفن روابط عمومی : 55901741

فاکس شرکت : 55900712

فاکس روابط عمومی : 55901741

آدرس : تهران- شهر ری -جاده قدیم قم   کد پستی 1879913111 و صندوق پستی: 18735/4173

نشانی اینترنتی : www.torc.ir


شرکت پالایش نفت شیراز

نام مدیرعامل: حمیدرضا دهقان

تلفن شرکت : 9-8217561-0711

تلفن روابط عمومی : 8212272-0711

فاکس: 8218282-0711

آدرس : کیلومتر 25 جاده شیراز - اصفهان،صندوق پستی: 713651445 و کدپستی: 7349163115

نشانی اینترنتی : www.sorc.ir


شرکت پالایش نفت کرمانشاه

نام مدیرعامل: فرهاد کاویانی

تلفن شرکت : 31497100-083

تلفن روابط عمومی : 38363997-083

فاکس شرکت : 38362336-083

فاکس روابط عمومی : 38363685-083

آدرس : خیابان شهید بهشتی - روبروی پارک شاهد، کدپستی:6714799519

نشانی اینترنتی : www.korc.ir


شرکت پالایش نفت لاوان

نام مدیرعامل: محمدعلی اخباری

تلفن شرکت : 61622677 - 33130116-021- 38174117-071

تلفن روابط عمومی : 8173471-071

فاکس شرکت : 38316252-071

آدرس : جزیره لاوان - صندوق پستی: 71365/568

نشانی اینترنتی : www.lorc.ir


شرکت پالایش نفت تبریز

نام مدیرعامل: غلامرضا باقری دیزج

تلفن شرکت : 85-34205570-041

تلفن روابط عمومی : 21148305-041

فاکس شرکت : 35248791-041

فاکس روابط عمومی : 34211900-041

آدرس : کیلومتر 5 جاده تبریز - آذرشهر، صندوق پستی: 4156، کدپستی: 31111-51971

نشانی اینترنتی : www.tbzrefinery.co.ir


شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

نام مدیرعامل: علیرضا جعفرپور

تلفن شرکت : 22927179

فاکس شرکت : 22937163

آدرس : تهران- خیابان ظفر- نرسیده به نفت شمالی-پلاک 143  کدپستی: 1919838411

نشانی اینترنتی : www.pgsoc.ir

پست الکترونیکی: info@pgsoc.ir


شرکت پالایش نفت بهمن گنو تلفن شرکت : 20-88100019

فاکس شرکت : 88100021


شرکت پالایش نفت خوزستان

تلفن شرکت : 2226236-0631

فاکس شرکت : ---------------


شرکت پالایش نفت پارس پتروفیلد

تلفن شرکت :6263268-0711

فاکس شرکت : 66260640-0711


شرکت پالایش نفت آناهیتا

تلفن شرکت : 22267028

فاکس شرکت : 22264967


    تاریخ بروزرسانی:1402/11/30


گروه دورانV6.1.12.0