جزوات دوره های آموزشی تخصصی
ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 برنامه ریزی استراتژیک آموزشی 97/4/19 آقای مهندس آقایی
2 نیاز سنجی آموزشی 97/8/16 آقای مهندس آقایی

 

 

 

 

جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه

 

 

 

 

ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 استاندارد مشاغل 97/8/22 آقای مهندس دوستی

گروه دورانV6.1.12.0