معرفي اهم  وظايف مديريت برنامه ريزي تلفيقي

 

امور برنامه ريزي توليد

الف ) وظايف اصلي :

1- تهيه برنامه موازنه توليد،مصرف،واردات وصادرات فرآورده ها و اصلاحيه آن

به منظور تدوين بودجه هاي ساليانه و اصلاحيه هاي مربوطه و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شركت و نيز برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور ، اين مديريت در هر سال جهت تعيين خوراك و توليدات پالايشگاهها از نظر كمي و كيفي و موازنه توليد،مصرف صادرات ،واردات ميزان خوراك ارسالي به پتروشيمي و صنايع اقدام به برنامه ريزي ماهيانه و ساليانه(برنامه بودجه و اصلاحيه برنامه در نيمه سال) مي نمايد .

2- تعامل با شركتهاي پالايشي جهت:

-          بررسي خوراك پالايشگاهها

-          بررسي توليدات پالايشگاهها اعم از فرآورده هاي اصلي و ويژه

-          بررسي وضعيت تعميرات اساسي پالايشگاهها ( با توجه به نياز كشور به سوخت)

-          تهيه گزارش ماهيانه بمنظور كنترل عدم تطابق ها واتلاف كيفي ها ي هر يك از  فرآورده هاي نفتي ، تهيه گزارش تحليلي از علت / علل عدم تطابق و اتلاف كيفي موجود در فرآورده هاي شركتهاي پالايشي .

3- تخصيص خوراك به صنايع پايين دستي توسط كميته تخصيص خوراك به صنايع  و بررسي درخواست متقاضيان بخش خصوصي و برگزاري جلسات كميته تخصيص خوراك به صنايع ، همچنين تمديد مجوزهاي صادره پس از بازديد از روند اجرايي طرحهاي در حال احداث بخش خصوصي

4-مشاركت در تعيين و تدوين مشخصات فرآورده هاي اصلي و ويژه توليدي پالايشگاهها بر اساس استانداردهاي روز دنيا

5-مشاركت در مباحث تخصيص و تغيير نوع و مقدار نفت خام و ميعانات گازي تخصيص داده شده به پالايشگاهها

ب) وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

1-       بررسي روند اجرايي پروژه هاي شركت ملي پالايش و پخش از طريق بازديدهاي دوره اي و گزارش هاي دريافتي

2-       پيگيري روند خصوصي سازي (اصل 44) و اعمال حداكثر حاكميت شركت ملي پالايش و پخش در واگذاري شركتها

3-       همكاري در قيمت گذاري نفت خام و  فرآورده هاي ويژه و اصلي بر مبناي كيفيت .

4-       عضويت در كميته تخصيص خوراك نفت خام/ ميعانات گازي و كميته هماهنگي سوخت و خوراك

5-       مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي مؤسسه استاندارد ايران و مركز آمارايران ، و مشاركت در استاندارد سازي سوخت ، مواد نفتي و تدوين استانداردهاي ملي سوختهاي جديد.

6-       كنترل و نظارت بر برنامه ريزي توزيع فرآورده هاي  نفتي يورو 4  و 5 در كلانشهرها

7-       بررسي پيشنهادات ارائه شده جهت سبد سوخت كشور با توجه به ملاحظات و زير ساختهاي بخش هاي توليدات پالايشي ،‌امكانات ذخيره سازي ، توزيع و عرضه در كشور

8-       بررسي و پيگيري ورود سوختهاي زيست محيطي در سبد سوخت كشور ( تركيبات اتانول  و ...)

9-       تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت

 

امور برنامه ريزي مصرف

1.       مشاركت در تهيه و تدوين برنامه موازنه توليد،مصرف،واردات وصادرات فرآورده ها و اصلاحيه آن

به منظور تدوين بودجه هاي ساليانه و اصلاحيه هاي مربوطه و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شركت و نيز برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور ، اين مديريت در هر سال جهت تعيين خوراك و توليدات پالايشگاهها از نظر كمي و كيفي  و موازنه توليد،مصرف صادرات ،واردات ميزان خوراك ارسالي به پتروشيمي و صنايع اقدام به برنامه ريزي ماهيانه و ساليانه(برنامه بودجه و اصلاحيه برنامه در نيمه سال) مي نمايد . ( با همكاري امور برنامه ريزي توليد)

2.       تهیه گزارشات مدیریتی مربوط به عملکرد مصرف، موجودی و صادرات فراورده های نفتی اصلی

3.       پیش بینی مصارف فراورده های نفتی به تفکیک بخش های مختلف مصرف در کل کشور

4.       مشاركت در تخصيص خوراك به صنايع پايين دستي و همچنين همكاري با امور برنامه ريزي توليد جهت تمديد مجوزهاي صادره طرحهاي در حال احداث بخش خصوصي

5.       همكاري در قيمت گذاري نفت خام و  فرآورده هاي ويژه و اصلي بر مبناي كيفيت .

6.       پيشنهادات لازم در خصوص تعديل قيمت فرآورده ها و بررسي طرح هدفمند نمودن يارانه ها و هماهنگي لازم با وزارت نفت

7.       همكاري و ارايه اطلاعات لازم با كميته هماهنگي سوخت و خوراك

8.       مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي مؤسسه استاندارد ايران و مركز آمارايران ، و مشاركت در استاندارد سازي سوخت ، مواد نفتي و تدوين استانداردهاي ملي سوختهاي جديد

9.       بررسي سوخت مايع ماهيانه ،‌ساليانه مراكز نيروگاهي ،‌صنايع و .... در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و پنجساله و افق با هماهنگي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش.

10.   پایش میزان مصارف و تحویل و موجودی مخازن سوخت مایع نیروگاهی در نیروگاههای کشور و مقایسه آن با برنامه مصوب و تهیه گزارشات مربوطه و انجام تغییرات لازم برنامه مصوب در صورت لزوم

11.   بررسي سوآپ ،‌ترانزيت، بانكرينگ و فروش مرزي فرآورده هاي نفتي در كشورو مطابقت با آيين نامه اجرايي قوانين مرتبط.

12.   بررسي پيشنهادات مربوط به افزايش نرخ حمل و نقل فرآورده هاي نفتي و كارمزد آن توسط شركت ملي پخش

13.    كنترل و نظارت بر برنامه ريزي توزيع فرآورده هاي  نفتي يورو 4  و 5 در كلانشهرها و  تهيه گزارشات لازم در راستاي اجراي مصوبات مربوط به قانون هواي پاك

14.   بررسي پيشنهادات ارائه شده جهت سبد سوخت كشور با توجه به ملاحظات و زير ساختهاي بخش هاي توليدات پالايشي ،‌امكانات ذخيره سازي ،‌پخش و عرضه در كشور

15.   بررسي و پيگيري ورود سوختهاي زيست محيطي در سبد سوخت كشور ( تركيبات اتانول  و ...)

16.   بررسي تحولات قيمتي و افزايش كيفي فرآورده هاي نفتي در خصوص طرح هدفمند سازي يارانه ها و ارائه راهكارهاي مناسب با توجه به متدهاي معمول در محاسبات اقتصادي كشور از جمله نرخ تورم ،‌ شاخصه هاي بانكي و ... .

17.   مشاركت در استاندارد سازي سوخت ،‌مواد نفتي و  تدوين استانداردهاي ملي سوختهاي جديد.

18.   بررسي و تحليل تحولات بازار انرژي در منطقه و جهان جهت شناسایی نیازمندی های مشتریان و ارائه گزارشات تحلیلی بازار

19.   پيش‌بيني قيمتهاي بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي بر اساس قيمت نفت‌خامهاي متفاوت جهت درج در بودجه‌هاي سنواتي

20.   به روز رسانی ماهانه و تغذیه اطلاعات جداول مربوط به دیتابیس و اطلاعات مربوط به قیمت بین المللی فراورده های نفتی اصلی، ویژه و نفت خام در بازارهای مربوطه، نرخ خوراک نفت خام و  5 فراورده های نفتی اصلی شرکت های پالایش نفت، اعلامی معاونت برنامه ریزی،نرخ های اعلامی مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش و انجمن صنفی پالایشگاه ها و مصوبات قیمت در سامانه price

21.   عضویت در کارگروه راهبری صادرات فرآورده های نفتی و تهیه گزارشات آماری و تحلیلی مربوط به عملکرد صادرات و بروز رسانی ارقام عملکرد و پیش بینی برای جلسات هفتگی با همکاری مدیریت بازرگانی شرکت ملي پالایش و پخش و مدیریت تامین و توزیع و برنامه ریزی شرکت ملی پخش

22.   انجام اقدامات لازم در راستاي تكاليف مقرر در قوانين بودجه‌هاي سنواتي و پنج ساله توسعه و ساير قوانين از جمله كليه بندهاي بودجه سنواتي مرتبط با شركت، اقتصاد مقاومتي، قانون اصلاح الگوي مصرف، مجوزات تهاتر و غيره

23.   پايش مستمر مصرف بالاخص مصرف كنندگان عمده نيروگاهي و صنايع انرژي‌بر، واردات، صادرات، موجودي ذخاير، جايگاهها و توزيع، بنكرينگ و سوآپ فرآورده‌هاي نفتي و CNG و تهيه گزارشات كارشناسي و تحليلي و انجام اقدامات مقتضي در زمينه‌هاي مذكور

24.   تدوين گزارشات تحليلي و كارشناسي در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با فرآورده‌هاي نفتي از جمله زيست محيطي (از جمله طرح كهاب) ، عملياتي، توزيعي و غيره در حوزه‌هاي داخلي و خارجي

 

امور بررسيهاي مالي / اقتصادي

الف ) وظايف اصلي :

1-       تهيه و تنظيم برنامه اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي در افق چشم انداز 20 ساله

2-       تهيه و تنظيم برنامه پنجساله اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي

3-       برنامه ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي حفظ ظرفيت و بهبود كيفيت فرآورده در پالايشگاه‌هاي كشور

4-       برنامه ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي تأسيسات جنبي پخش

5-       برنامه‌ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي توسعه و بهينه سازي پالايشگاه‌ها ، ‌احداث خطوط لوله و بهينه‌سازي سيستم‌هاي توزيع موجود

6-       برنامه‌ريزي در زمينه اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي پيش بيني شده در قوانين برنامه و بودجه نظير احداث پالايشگاه‌هاي جديد نفتخام و ميعانات گازي

7-       برنامه‌ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي احداث پالايشگاه‌هاي جديد وفق سياستگذاري‌هاي وزارت نفت  

8-       برنامه‌ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي احداث مجتمع‌هاي  بنزين سازي در پالايشگاه‌هاي كشور

9-       برنامه ريزي در زمينه اجراي طرح‌هاي مطالعاتي پروژه‌هاي پايين دستي

10-   برنامه ريزي در زمينه اجراي پروژه‌هاي پژوهش و فناوري، مقاوم سازي ساختمان‌ها و تأسيسات و پدافند غيرعامل در حوزه‌هاي مختلف توليد، انتقال و توزيع

11-   هماهنگي با شركت‌هاي فرعي و نهائي سازي امر تهيه و تنظيم موافقت‌نامه / اصلاحيه موافقت نامه طرح‌هاي سرمايه‌اي و مبادله آنها با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري.

12-   تهيه و تنظيم گزارشات بودجه سنواتي طرح‌هاي سرمايه‌اي مطابق با نيازهاي اعلام شده و جابجايي در اقلام بودجه حسب ضرورت بمنظور پرهيز از بلوكه شدن اعتبارات و تصويب مراتب در هيئت مديره و اخذ مصوبات مربوطه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مجلس محترم شوراي اسلامي

13-   تأمين اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح ها/پروژه‌هاي سرمايه‌اي از طريق منابع داخلي شركت، اخذ تسهيلات از بانك‌هاي كشور، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بمنظور استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي ، اعطاي مشوق‌هاي پيش بيني شده در قوانين برنامه و بودجه با هدف جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و انتشار اوراق مشاركت عمومي وفق قوانين بودجه سنواتي كشور.

14-   تخصيص وجوه به طرح‌هاي پروژه‌هاي در دست اجراي شركت وفق نيازهاي اعلام شده و متناسب با پيشرفت فيزيكي و  با رعايت ساير عوامل مؤثر در اين رابطه

15-   تنظيم گزارشات عملكرد مواد قوانين برنامه پنجساله توسعه و بودجه‌هاي سنواتي و تکاليف قانوني مقرر و پاسخگويي در اين موارد به ديوان محاسبات كشور ، سازمان حسابرسي ، حسابرسي داخلي و ساير مراجع نظارتي

16-   پيگيري روند خصوصي سازي (اصل 44 قانون اساسي) و همكاري در احصاي تصدي‌هاي حاكميتي شركت ملي پالايش و پخش بمنظور واگذاري شركتها

17-   اخذ مجوزهاي لازم در زمينه‌هاي مختلف اجرا و تأمين اعتبار مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌اي از مراجع مختلف و در ارتباط با موضوعات مختلف

18-   هماهنگي با مديريت محترم امور مالي در زمينه ها ي مختلف مالي و تلاش در جهت وسعت دامنه ارتباط در بخشهاي مختلف در نتيجه تحولات اقتصادي / اجتماعي از جمله حذف يارانه ها ،‌واگذاري ها ، ‌قيمت گذاري فرآورده ها و ...

ب)  وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

1.       تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت

2.       بررسي روند اجرايي پروژه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش از طريق بازديدهاي دوره‌اي و مطالعه گزارش‌هاي دريافتي

3.       قيمت گذاري فرآورده‌هاي ويژه و اصلي بر مبناي كيفيت

4.       تعديل قيمت فرآورده‌ها و بررسي طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها و هماهنگي‌هاي لازم با وزارت نفت و امور بين الملل در اين رابطه

5.       بررسي و تحليل تحولات بازار انرژي

6.       بررسي درخواست‌هاي احداث يا خريد پالايشگاه‌هاي كوچك Mini Refinery

 

امور بررسي و تنظيم اهداف و خط مشي ها

الف ) وظايف اصلي :

1-          تهيه برنامه جامع تلفيقي طرحها و پروژه هاي شركت ملي پالايش و پخش شامل :

-          هماهنگي بخشي در جهت تهيه و تنظيم  برنامه ساليانه و 5 ساله شركت

-          تعيين ظرفيت مورد نياز جهت ذخيره سازي فراورده هاي اصلي در انبارهاي نفت

-          بررسي و تعيين نيازمنديهاي ذخاير استراتژيك كشور

-          بررسي و مكانيابي احداث انبارهاي جديد نفت

-          بررسي  ضرورت توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام ، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي(اتصال به انبارهاي   جديد الاحداث پخش و سوخت رساني به نيروگاه ها)

-          تعيين تقدم و تاخر طرح هاي مصوب انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و ذخيره سازي فراورده ها

-          بررسي پروژه هاي احداث يا توسعه تأسيسات جنبي شركت ملي پخش(سوختگيري هواپيمايي، ساختمانهاي اداري  و مواردي از اين دست)

2-      شناسایی طرح ها و پروژه‎های شرکت بر اساس الگوی جامع توسعه

3-      اولویت بندی طرح‎ها و پروژه ها

4-      تدوين و بروزرساني اهداف ، استراتژي ها ، برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت شركت در راستاي سند چشم انداز صنعت نفت

5-      هماهنگي جهت تهيه و تنظيم سالانه برنامه پنج ساله صنعت پالايش و پخش و شركتهاي تابعه

ب)  وظايفي كه با همكاري ساير امور انجام مي پذيرد :

-          تهيه و تنظيم گزارشات دوره‌اي از چگونگي روند فعاليت‌هاي شركت براي مديرعامل ، هيأت مديره و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با ارگانهاي تابعه وزارت نفت

-          همكاري و تعامل با ساير مديريت‏ها و شركت‏هاي تابعه وزارت نفت در زمينه عمليات مرتبط با توليد،مصرف،صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي

-          مطالعه و بررسي وضعيت پروژه هاي پالايشي مناطق مختلف جهان

-          راهبري گروه‏هاي مطالعاتي  طرح‏هاي تدويني ساير وزارتخانه‏ها در زمينه صنعتي ،‌كشاورزي ، برق و ....به‏ منظور بررسي آنها از نقطه نظر تأمين نيازمندي‏هاي فرآورده‏هاي نفتي  كشور

 

مركز اطلاعات مديريت 

الف)تهیه گزارش عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش

هدف : بررسی و ارزیابی وضعیت موجود شرکت و مقایسه با برنامه های مدون بمنظور اخذ تصمیمات لازم

فعاليت هاي كليدي:

1-تعيين نيازهاي اطلاعاتي، داده ها و گزارش هاي مورد نياز با توجه به مأموريت شركت و استراتژي و برنامه هاي تدوين شده

2- دریافت عملکرد شرکتهای تابعه و مدیریتهای ستادی

3- بررسی عملکردهای دریافتی بمنظور جامعیت و تطبیق اطلاعات اخذ شده از منابع مختلف ارسال کننده اطلاعات

4-تهیه مقدماتی گزارش و ارسال به سایر امور مدیریت برنامه ریزی تلفیقی جهت بررسی و تأیید نهایی

5- تهیه گزارش نهایی و ارسال به ذینفعان

ب) مدیریت سیستم های اطلاعاتی

هدف :  پشتيباني از تصميم گيري از طريق تحليل نيازهاي اطلاعاتي، توسعه و نگهداشت ، طراحي و پياده سازي سیستم های مدیریتی 

فعاليت هاي كليدي:

1-تعيين نيازهاي اطلاعاتي، داده ها و گزارش هاي مورد نياز براساس معماري سازمان و شرح وظايف كارشناسان مديريت و با توجه به مأموريت شركت و استراتژي و برنامه هاي تدوين شده.

2- بررسي، انتخاب و ارائه بهترين روش جهت ذخيره و بازيابي اطلاعات با بهره گيري از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و استانداردهاي بين المللي در امور مربوط به مديريت برنامه ريزي تلفيقي در زمينه هاي توليد، مصرف، توزيع و انتقال، طرح ها و پروژه ها، بررسي هاي مالي و اقتصادي، مطالعات راهبردي.

2-1-تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی تلفیقی و یا سایر مدیریت های شرکت ملی پالایش وپخش با توجه به نیاز های سازمانی یا فرا سازمانی

2-2-پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی نرم افزاری از طریق رفع اشکالات، افزودن گزارش های جدید و یا اعمال توسعه های مورد نیاز

2-3-ارایه یا دریافت اطلاعات در قالب وب سرویس های اطلاعاتی به/از ذینفعان

3- نظارت بر جريان اطلاعات وارده به مركز اطلاعات مديريت برنامه ريزي تلفيقي با توجه به نياز شركت و سياست هاي كلي صنعت نفت و برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ابلاغي.

4- بررسي، انتخاب، ارائه و نظارت بر روش های جمع آوري اطلاعات و حصول اطمينان از ثبت صحيح اقلام اطلاعاتي با بهره گيري از تكنيك هاي آماري، داده كاوي و تكنيك هاي مدلسازي پيشرفته.

5- نظارت بر پردازش داده ها و اطلاعات توسط سيستم هاي كاربردي اطلاعاتي كه منجر به ايجاد اطلاعات با ارزش جهت بهره گيري در تحليل مسائل و يا تهيه گزارش ها مي گردد.

6- نظارت بر ساماندهي اطلاعات مورد نياز مديريت ها و سازمان ها ي مرتبط در داخل/ خارج از شركت (از قبيل مركز آمار ايران، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و...) .

7-ارزيابي و بررسي سيستم هاي اطلاعاتي و یا مدل های برنامه ریزی موجود به منظور الگوبرداري مناسب از آنها در ايجاد و توسعه سيستم هاي مورد نياز

8-تحقيق و بررسي به منظور بهبود روش هاي تجزيه و تحليل و استخراج آمار و اطلاعات و همچنين انجام مطالعات پايه كاربردي جهت فراهم نمودن زمينه هاي توسعه سيستم هاي اطلاعات مديريت.

9-نظارت بر ارائه آمار و گزارش هاي تفصيلي، تصحيح و تطبيق داده ها و ترميم و تراز جداول و نمودارهاي مورد نياز و بكارگيري نرم افزارهاي مرتبط.

10-تأمين امنيت و قابليت دسترسي به اطلاعات و تعيين سطوح دسترسي با همكاري مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

11-همكاري با مراكز سيستم هاي اطلاعات مديريت و نيز واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات چهار شركت اصلي وزارت نفت در خصوص تهيه و تدوين مقررات، استانداردها، روش طبقه بندي، سازماندهي و تنظيم اطلاعات و آمار در بانك ها و پايگاه هاي اطلاعاتي

ج) پاسخگویی به درخواست های ذینفعان

هدف : پاسخگويي به درخواست های ذینفعان درون و برون سازمانی با توجه حوزه فعالیت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

فعاليت هاي كليدي:

1.       بررسي درخواست

2.       جمع آوری اطلاعات موجود

3.       درصورت نیاز استعلام اطلاعات لازم و غیر موجود از ساير شركت هاي تابعه

4.       برگزاري جلسات مشترك (در صورت لزوم) با كارشناسان مرتبط با موضوع

5.       تنظيم گزارش و ارسال به ذینفع

 

ارتباط با ما:

تلفن: 61639253

نمابر: 88906718

آدرسخيابان استاد نجات الهي - خيابان ورشو - پلاك4 - صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه 4

 

 


گروه دورانV6.1.12.0