مسئوليت اجتماعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

حوزه مسئوليت اجتماعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با هدف ارتقاي دانش و توسعه مسئوليت اجتماعي در راستاي تدوين گزارش مسئوليت هاي اجتماعي شركت و همراستا با نظامنامه و سياست هاي ابلاغي وزير محترم نفت تشكيل گرديد. اين حوزه مسئوليت اجرايي نمودن مفاد نظامنامه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت و مطابقت گزارش هاي پايداري شركت و شركت هاي تابعه و پالايشي از چارچوب­های ارائه شده توسط حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت را بر عهده دارد.

همزمان با انتصاب " مشاور مدير عامل در مسئوليت هاي اجتماعي" در مرداد ماه سال 1398، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نسبت به تشكيل کمیته مسئولیت اجتماعی (CSR) با عضویت نمایندگان واحدهای مختلف سازمان نظیر روابط عمومی، HSE، مدیریت توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی تلفیقی و نمايندگان شركت هاي فرعي و پالايشي و معرفي دبير مسئوليت اجتماعي اقدام نموده است.

كميته مسئوليت اجتماعي شركت حسب چارچوب­های ارائه شده توسط حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت و در قالب سرفصل‌هايی، اقدام به تشریح فعالیت‌ها و عملکرد خود در رابطه با مسئوليت اجتماعي مي‌كند تا علاوه برآگاهی­بخشی به ذی‌نفعان درونی و بیرونی ابزاري برای مقایسه عملکرد بین سازمانی در اختیار داشته باشند و بدين ترتيب مسئوليت اجتماعي را به صورت استراتژيك و هدفمند مديريت كرده و آن را بر پايه پاسخگويي به تغييرات اجتماعي برنامه‌ريزي نمايد.

 

 

آدرس: خيابان استاد نجات الهي ـ خيابان ورشو ـ جنب پارك پلاك 4

كد پستي 1598666611