مراسم تودیع و معارفه آقایان مهندس زالی و مهندس اسکندری ( مدیر امور پالایش) 18 مهر ماه 86 سالن هیئت مدیره


بازدید وزیر نفت سوریه از مرکز داده کارت هوشمند سوخت 12 مهر ماه 86 وزارت نفت


مراسم تودیع و معارفه آقایان کریمی و دهقانی ( رئیس امور سازمانی) 10 مهر ماه 86 سالن هیئت مدیره


جلسه تودیع و معارفه آقایان مهندس بابایی و صالحی (مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران)


مراسم معارفه جناب آقای دکتر محمد رضا امیدخواه ( مدیر امور پژوهش ، توسعه و فنآوری


مراسم امضای قرارداد آب و برق و بخار،مخازن و تاسیسات جانبی طرح توسعه فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان


امضای قرارداد طرح جامع بهبود فرایند و بهینه سازی پالایشگاه لاوان


مراسم جشن نیمه شعبان


نشست يك روزه توسعه ، دیدار با پروفسور جمالپور ( نقاش ، عارف و پژوهشگر)


افتتاح افزايش ظرفيت خط انتقال بندرعباس به اصفهان


برگزاري آخرين جلسه هيئت مديره با حضور مهندس وزيري هامانه


مراسم تقدير از كارمندان نمونه شركت