برگذاری مجامع عادی سالانه باحضور مدیر عامل واعضای هیئت مدیره شرکت (18)


انعقادتفاهم نامه نوسازی وتقویت ناوگان سوخت رسانی جاده ای 1400/11/23 (11)


مراسم تودیع ومعارفه آقایان احمدی وذنوبی(مدیریت منابع انسانی)1400/10/4 (7)


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14 (10)


نشست خبری معاون وزیرومدیرعامل شرکت بااصحاب رسانه 1400/8/30 (8)


بازدیدمهندس سالاری ازپالایشگاه وتاسیسات نفتی اصفهان 1400/7/4 (8)


نخستین جلسه تامین سوخت زمستانی نیروگاهها 1400/7/3 (10)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با پژوهش وتوسعه (9)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با روابط عمومی (11)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با بازرسی وپاسخ گویی به شکایات (6)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با حراست (9)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت HSE (12)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت فنآوری واطلاعات وارتباطات (12)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت مهندسی ساختار (5)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری بامدیریت بازرگانی (8)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با حسابرسی داخلی (8)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت امور حقوقی (7)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت هماهنگی ونظارت برتولید (4)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت امور مالی (8)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت برنامه ریزی تلفیقی (12)


جلسه بررسی چالش ها و مشکلات با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش آقای مهندس سالاری با مدیریت منابع انسانی (15)


نخستین روزمدیریت مهندس سالاری درپالایش وپخش 1400/6/22 (10)


بازدید وزیر نفت از پالایشگاه تهران 19شهریور 1400 (11)


امضاءقراردادفنی مهندسی تولیدکک سوزنی بین شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازندوپژوهشگاه صنعت نفت 1400/4/13 (7)


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399 (12)


بهره برداری رسمی ازطرح های ملی انتقال، توزیع و ذخیره سازی فراورده های نفتی (14)


گزارش تصویری روز اول بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی (11)


انتخاب مناطق برترشرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ایران دراجرای طرح دوگانه سوزکردن خودروها (5)


نشست CNG (5)


تصویر روز (66)


نمايشگاه عكس و اسناد ١٠٠ سال نفت ايران(دوره چهارم) (195)


نمايشگاه عكس و اسناد ١٠٠ سال نفت ايران(دوره سوم) (95)


نمايشگاه عكس و اسناد ١٠٠ سال نفت ايران(دوره دوم) (101)


نمايشگاه عكس و اسناد ١٠٠ سال نفت ايران(دوره اول) (98)


نمايشگاه نفت و گاز ١٣ (37)


خطوط لوله و مخابرات (10)


مهندسي و ساختمان (2)


پخش فرآورده هاي نفتي (2)


پالايشگاه آبادان (9)


پالايشگاه اراك (27)


پالايشگاه اصفهان (13)


پالايشگاه بندر عباس (27)


پالايشگاه تهران (16)


پالايشگاه تبريز (21)


پالايشگاه شيراز (11)


پالايشگاه كرمانشاه (6)


پالايشگاه لاوان (10)


تراکت (76)


نمايشگاه كشورهاي حوزه درياي خزر (5)


نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي (35)


تراكت (12)


پالايشگاهها (2)


شركت ملي پالايش و پخش (5)


مديران (5)