چاپ        ارسال به دوست

آغاز تعمیرات اساسی در پالایشگاه نفت تهران

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران (پالایشگاه تهران) گفت: تعمیرات اساسی واحدهای سولفورزدایی نفت سفید، سولفورزدایی از نفت گاز، هیدروژن شماره ۳، گوگردسازی شماره ۳، آمین شمالی ۲ و جنوبی و آب ترش پالایشگاه نفت تهران آغاز شد.


به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به نقل از روابط عمومی پالایشگاه تهران ،از روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران، محمد علی هاشمی افزود: شرکت پالایش نفت تهران به‌طور عمده از ۲ پالایشگاه نفت شمالی و جنوبی به همراه واحدهای زیست محیطی مشترک بین ۲ پالایشگاه و تعدادی واحدهای جانبی و واحدهای تامین آب، برق و بخار سرویس دهنده به واحدهای پالایشی تشکیل شده است.

وی یادآور شد: با توجه به گستردگی زیاد و تعدد واحدهای عملیاتی، در این شرکت به‌طور معمول تعدادی از واحدهای عملیاتی هم‌زمان تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرند.

هاشمی اظهار داشت: این شرکت با بهره‌برداری از واحد GHDS یا سولفورزدایی از نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی دیزل تولیدی از حدود ۱۴ هزار ppm به کمتر از ppm ۱۰، قادر به تولید دیزل در حد یورو ۵ است.

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران خاطرنشان کرد: با بهره برداری از واحد KHDS یا سولفور زدایی از نفت سفید میزان ترکیبات گوگردی در نفت سفید تولیدی این شرکت از حدود ppm ۳۰۰۰ به کمتر از ppm ۴۰ کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: نفت سفید تولیدی این واحد به‌طور عمده برای تولید سوخت جت و امتزاج با دیزل به کار گرفته می شود.

هاشمی ادامه داد: واحد هیدروژن شماره ۳ با تولید گاز هیدروژن با درجه خلوص ۹۹.۹۹۹ درصد، هیدروژن مورد نیاز واحدهای KHDS و GHDS را تامین می کند.  

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران گفت: در این بین واحد ایزومریزاسیون شرکت نیز به دلیل وابستگی به هیدروژن تولیدی این واحد، هم‌زمان با تعمیرات اساسی واحد هیدروژن شماره سه از سرویس خارج و از این فرصت برای انجام تعدادی از دستور کارهای مهم عملیاتی واحد ایزومریزاسیون استفاده می شود.

وی اعلام کرد: واحدهای گوگردسازی و آمین مذکور با توجه به ارتباط فرایندی با واحدهای KHDS و GHDS هم‌زمان تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرند.

هاشمی در خصوص زمان انجام این تعمیرات اساسی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام گرفته فرایند تعمیرات اساسی همه واحدهای عنوان شده، به جز واحد هیدروژن شماره ۳ از روز چهارم تیر ماه آغاز می شود و واحد هیدروژن نیز مطابق برنامه یک روز پس از بسته شدن واحدهای KHDS و GHDS در تاریخ پنجم تیر در اختیار اداره نگهداری و تعمیرات قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران افزود: مدت زمان اجرای تعمیرات اساسی این واحدها برگرفته از دستور کارهای عملیاتی، دستور کارهای بازرسی و شرایط ذاتی واحدها به ترتیب KHDS، ۲۳ روز - GHDS، ۲۴ روز - هیدروژن شماره ۳، ۲۱ روز- واحدهای آمین ۲ شمالی و آب ترش، ۱۶ روز و آمین ۲ جنوبی برای ۱۹ روز برنامه ریزی شده است.

این مسئول ادامه داد: زمان تعمیرات اساسی بر اساس فعالیت های از پیش تعریف شده برنامه ریزی می شود با این وجود گاهی شرایط واقعی واحد پس از باز شدن اتصالات و بازدید از تجهیزات ضمن اخذ دستور کارهای بازرسی به کاهش یا افزایش زمان تعمیرات اساسی منجر می شود.

هاشمی یادآورشد: در فرآیندهای تعمیرات اساسی با توجه به حجم بالای کارها و ضرورت انجام کار مطابق برنامه فشرده زمان‌بندی شده، همه واحدهای عملیاتی و ستادی مرتبط نهایت همکاری را مبذول می کنند با این وجود نقش اداراتی نظیر اداره نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، روابط عمومی، خدمات فنی و مهندسی، توسعه سرمایه های انسانی، حراست و مدیریت بازرگانی سنگینتر به نظر می رسد.

جذب ۱۱۰۰ نیروی کار برای تعمیرات

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران اظهارداشت: فرآیند جذب و تسویه نیروهای تعمیرات اساسی فرایندی تدریجی و پیوسته است که چند روز پیش از شروع هر دوره تعمیرات اساسی آغاز شده و تا حدود یک هفته پس از راه اندازی واحدها به طول می انجامد.

وی خاطرنشان کرد: در این تعمیرات اساسی جذب حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر نیروی پیمانی موقت در زمان اوج کارها پیش بینی شده است.

هاشمی ادامه داد: این نیروها از شهرهای مختلف تامین می شوند و نیاز پالایشگاه در حوزه های کاری مختلف نظیر تعمیرات مکانیک، تعمیرات برق، تعمیرات ابزار دقیق، تعمیرات پشتیبانی، امور اداری، حراست، ایمنی و بازرسی فنی را در بر می گیرند.

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران پیرامون فلسفه انجام تعمیرات اساسی و دستاورد آن برای پالایشگاه اعلام کرد: تعمیرات اساسی یک فرایند پیشگیرانه هدفمند برای افزایش قابلیت اطمینان و سطح دسترس پذیری دستگاه ها و ظرفیت تولید واحدهای عملیاتی است.

وی اضافه کرد: انتظار می رود اجرای تعمیرات اساسی باکیفیت به کاهش هزینه های تعمیراتی در بلندمدت، کاهش تعمیرات اضطراری تجهیزات و واحدها، افزایش عمر مفید قطعات و تجهیزات، کاهش ریسک های ایمنی و زیست محیطی و افزایش بهره وری فرایندها منجر شود.

هاشمی با تاکید بر اجرای نظام مند کارها با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ادارات بیان کرد: فرایند تعمیرات اساسی با توجه به حجم بسیار زیاد فعالیت ها و پیچیدگی های زیاد نیازمند هماهنگی کامل بین ادارات مرتبط به‌ویژه اداره نگهداری و تعمیرات، بهره برداری، خدمات فنی و مهندسی، توسعه سرمایه های انسانی، HSE، مدیریت بازرگانی، روابط عمومی و حراست است.

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران گفت: خوشبختانه این شرکت با توجه به سال ها تجربه و رفع تدریجی مشکلات، به نظم و هماهنگی مناسبی در این حوزه دست یافته است، با این وجود در هر دوره از تعمیرات اساسی نواقصی مشاهده می شود که در حین تعمیرات اساسی و پس از آن برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

وی پیرامون مهم ترین اقدامات برنامه ریزی شده جهت انجام این تعمیرات اساسی افزود: همه فعالیت های یک تعمیرات اساسی بسیار مهم و پر ریسک محسوب می شوند و هرگونه سهل انگاری در اجرای فعالیت ها می تواند به وقوع حادثه ای دردناک، طولانی شدن زمان تعمیرات اساسی یا از سرویس خارج شدن واحدهای فرایندی طی مدت کوتاهی پس از راه اندازی منجر شود.

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران اظهارداشت: فرایند تعمیرات اساسی با توجه به اهمیت بالا در حفظ و نگهداشت واحدهای عملیاتی نیازمند جذب و به کارگیری نیروهای حرفه ای است و استفاده از نیروهای پیمانی روزمزد به شکلی که امروز استفاده می شود توصیه نمی شود و این مساله با حذف تدریجی نیروهای رسمی در آینده جدی تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص پیشنهاد می شود با توجه به تعدد پالایشگاه های کشور و تعمیرات اساسی مداوم آنها، شرکت های بزرگی ایجاد شوند و این شرکت ها با جذب، آموزش و حفظ نیروهای حرفه ای تمام وقت با ارگونومی مناسب و سلامت کامل از دانشگاه ها یا هنرستان های فنی حرفه ای، ماموریت تامین نیروهای تعمیرات اساسی و نظارت بر عملکرد آنها را در تعمیرات اساسی پالایشگاه ها یا سایر صنایع فرایندی کلیدی عهده دار شوند.

هاشمی اضافه کرد: پرسنل درگیر در تعمیرات اساسی در کنار هوش فنی، نیازمند توانایی فیزیکی فراتر از معمول برای قابلیت کار در ارتفاع، کار در فضای بسته، کار در محیط های آلوده و پر سرو صدا، کار با ابزارهای سنگین و شرایط دمایی نامناسب هستند و به همین لحاظ باید در جذب و به کارگیری این پرسنل به ویژه نیروهای کارگری شرایط فیزیکی و ذهنی آنها برای کاهش خطای انسانی در نظر گرفته شود همچنین لازم است افراد صدمه دیده یا افرادی که به هر دلیل نظیر سن بالای ۴۵ سال توانمندی فیزیکی آنان مناسب کارهای سخت نیست تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار گیرند یا با شرایط مناسبی بازنشسته شوند تا از جذب و بکارگیری مجدد آنان پرهیز شود.

پالایشگاه نفت تهران (شهید تندگویان) با ظرفیت پالایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز در حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد انرژی کشور را تولید می کند، این پالایشگاه سال ۱۳۴۷ در کنار شهرری تاسیس شده و اینک مشتمل بر ۲ پالایشگاه جنوبی و شمالی است.

 

 


١١:٤٣ - چهارشنبه ١ تير ١٤٠١    /    شماره : ١٣٨٧٦    /    تعداد نمایش : ٥٠٥