فرم نظرسنجی دستورالعمل اجرايي صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري
در صورت تمایل به ارائه نقطه نظرات در خصوص این دستوالعمل، لطفاً نظرات خود را در کادر زیر وارد نمایید