فرم نظرسنجی دستورالعمل جذب و حمایت از مخترعان و تولیدات آنها
در صورت تمایل به ارائه نقطه نظرات در خصوص این دستوالعمل، لطفاً نظرات خود را در کادر زیر وارد نمایید