جزوات دوره های آموزشی 
ردیف عنوان دوره های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 تجزیه و تحلیل حوادث 24/8/97 آقای دکتر دوازده امامی