مطالعه بازارهاي بين المللي، بازاريابي، صادرات و همچنين توسعه سرمايه‌گذاريهاي مشاركتي در داخل و خارج از كشور
بررسي امكانات بالقوه مشاركت در مسائل نفتي
اانجام تحقيقات و مطالعات لازم در مورد بازارهاي بين المللي نفت و گاز به منظور پيش بيني روند تحولات و تغييرات اقتصادي و بكارگيري نتايج حاصله در امر قيمت‌گذاري و خريد و فروش مواد نفتي
مطالعه و بررسي بازارهاي جهاني نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي
پيگيري امور مرتبط با خسارات، غرامت و ديركرد محمولات صادراتي و وارداتي

 

 

ارتباط با ما: 

تلفن: 616392540

نمابر: 88901858

آدرس: خيابان استاد نجات الهي-خيابان ورشو-پلاك4-صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه4