درباره نشریه فرآیند نو

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به منظور ارتقاي سطح دانش علمي و فني، تبادلات علمي و تحقيقاتي صنعت نفت، اعتلاي روحيه خلاقيت و نوآوري مهندسان و محققان جوان و تقويت ارتباطات همه جانبه صنعت با دانشگاه ، مجله علمي – ترويجي فرآيند نو را در زمينه هاي مهندسي پالايش، بهينه سازي عمليات، حمل و نقل فرآورده هاي نفتي، مهندسي و ساختمان تاسيسات نفتي، پژوهش و توسعه، كيفيت، بهداشت و ايمني، محيط زيست، تكنولوژي اطلاعات و معرفي نوآوري ها و فن آوري هاي نوين صنعت نفت و اخبار مربوطه منتشر مي كند.

 

حوزه هاي تخصصي فرآيند نو

    - پالايش

    - انتقال

    - توزيع

    - طراحي و ساخت      

 

 موضوعات تخصصي فرآيند نو

  - پژوهش و توسعه     

  - فناوري هاي نو در حوزه هاي تخصصي پالايش، انتقال، توزيع و طراحي و ساخت

  - فناوري اطلاعات

  - بهداشت، ايمني و محيط زيست      

  - بهينه سازي عمليات   

  - ارتقاي كيفيت و بهره وري

  - مديريت و اقتصاد انرژي

 

 مخاطبان فرآيند نو

  - مراكز، موسسات و شركت هاي نفتي

  - مراكز پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط

  - مراكز علمي و دانشگاهي مرتبط

  - رسانه ها و مطبوعات تخصصي نفتي

  - صنايع پايين دست و بالا دست پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي

  - كتابخانه هاي تخصصي كشور

  - همايش ها و رويداد هاي علمي و تخصصي مرتبط

  - نمايشگاههاي بين المللي تخصصي نفت و گاز

  

 

راهنماي نگارش مقاله در فرآيند نو

از نويسندگان محترم تقاضا مي شود به هنگام تهيه مقاله دستورالعمل زير را رعايت كنيد:

حرفچيني: نرم افزار windows 98 به صورت تك ستوني و يك رو (نيم فاصله ها حتما" با كليد هاي Space+Ctrl زده شود)

كاغذ: A4

قلم: فارسي نازنين 12 / انگليسي time new roman10

جداول و نمودارها: داخل متن ، به فارسي با ذكر نرم افزار استفاده شده

 

بخش هاي هر مقاله به ترتيب زير است:

1-    عنوان مقاله: كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد و از 15 كلمه تجاوز نكند.(18 زر سياه)

2-    اسم يا اسامي و عناوين علمي نويسندگان: عهده دار مكاتبات با علامت  *مشخص شود.(قلم نازين 12 سياه)

3-    معرفي كوتاه و نشاني نويسندگان: نازنين 11 نازك به صورت كوتاه

4-    كلمات كليدي: حداكثر 10 كلمه (نازنين 14 سياه)

5-    چكيده فارسي: حداكثر 150 كلمه، بصورت تك ستوني و حاوي نكات اصلي و نتايج مقاله(نازنين 12 ضخيم) 

6-    چكيده انگليسي: بين 150 تا 300 كلمه، حاوي نكات اصلي و نتايج با قلمtimes new roman10  

7-    متن اصلي: با مقدمه آغاز و با نتيجه گيري پايان مي يابد. بسته به نوع مقاله داراي بخش هاي نظري،شرح دستگاه،روش آزمايش، روش حل يا محاسبه و نتايج است كه بصورت تك ستوني با قلم نازنين 14 نازك و 12 times new roman  نازك و فواصل بين خطوط به صورت single نگارش مي شود. تيترهاي متن مقاله با قلم نازنين 18 سياه باشد.

8-    جدول ها و شكل ها: به ترتيب شماره گذاري شده و عناوين جدول ها در بالاي هر جدول و عناوين شكل ها در زير هر شكل آورده شود. ضروري است جدول كاملا" به فارسي برگردانده شده و مطابق با رسم الخط فارسي راست چين شده باشد.

9-   تحليل نتايج

10 – نتيجه گيري و پيشنهادات

11- تشكر و قدرداني در صورت نياز

12- مراجع: ذكر منابع در متن به ترتيب شماره در داخل كروشه[] مطابق با شماره مشخص شده در متن و به ترتيب نام نويسنده يا نويسندگان، نام اثر، نام مجله و يا عنوان كتاب با ذكر شماره مجله،نام ناشر و تاريخ نشر با مراعات استاندارد هاي رايج در معرفي مراجع

 

13- نكته مهم: نويسندگان مقالات مسئول نوشته ها و نظرات خود هستند. آرا و نظريات مندرج در مقالات لزوما" نظر فرآيند نو نيست.

14- ارسال مقالات: در دو نسخه به همراه ديسكت يا CD حاوي مقاله

آدرس : خیابان استاد نجات الهی خیابان ورشو جنب پارک پلاک 4   کد پستی : 1598666611     تلفن : 29-88928220     پست الکترونیکی :farayandno@niordc.ir

 

دستورالعمل تهيه مقالات در نشريه فرايند نو

سایت نشریه فرآیند نو farayandno.niordc.ir