اهم وظايف و مسئوليت هاي مديريت سرمايه گذاري


 مديريت سرمايه ­گذاري با هدف هدايت و راهبري منابع مالي در جهت توسعه سرمايه‌گذاري،شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و‌ بين‌المللي، بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت‌هاي داخلي و بين‌المللي و راه هاي جذب و تامين تسهيلات و منابع مالي از نهادها و سازمان‌هاي ارائه‌دهنده‌ به منظور انجام سرمايه‌گذاري­ هاي مؤثر در زمينه فعاليت‌هاي شركت مطابق با سياست ها و خط‌ مشي‌هاي توسعه‌اي و نظارت بر توسعه و هماهنگي روابط بين‌المللي شركت با مؤسسات بين‌المللي فعال در زمينه‌هاي صنعت پالايش، انتقال و توزيع فرآورده‌هاي نفتي  با 2 اداره و 2 واحد زير مجموعه به شرح زير تشكيل شده است:

1- اداره بررسي منابع و توسعه فرصت هاي سرمايه‌گذاري.

2- اداره اعتبارسنجي و امور مشاركت ها.

3- واحد تأمين منابع مالي، امور طراحي نهادها و ابزارهاي مالي.

4- واحد شناسايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري.


اهم وظائف مديريت سرمايه‌گذاري :

1. برنامه‌ريزي جهت تعامل مؤثر با متقاضيان سرمايه‌گذاري و يا پيشنهاد دهندگان جهت ارائه تسهيلات مالي و ارزي (فاينانس) به منظور تأمين منابع مالي و يا مشاركت مستقيم داخلي و خارجي در طرحهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي.

2. نظارت بر توسعه و هماهنگي روابط بين‌المللي شركت با مؤسسات بين‌المللي فعال در زمينه‌هاي صنعت پالايش، انتقال و توزيع فرآورده‌هاي نفتي در نقاط مختلف جهان نظير شركت ها، مؤسسات سرمايه‌گذاري بين‌المللي، بنيادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و سازمان­هاي اقتصادي بين‌المللي.

3. مديريت ارتباطات به منظور جذب و مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي و همچنين برنامه‌ريزي براي معرفي بسترهاي قانوني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري.

4. نظارت بر پياده‌سازي مكانيزم‌هاي لازم در تعامل با نهادها و سازمان‌هاي ارائه دهنده تسهيلات مالي و سرمايه‌اي در راستاي تسهيل مشاركت هاي داخلي و بين المللي به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي مالي مورد نياز در توسعه طرح ها و پروژه‌هاي توسعه‌اي شركت.

5. نظارت بر ايجاد بستر عملياتي مناسب جهت جذب مشاركت كانون هاي سرمايه و نهادهاي سرمايه‌گذار و سازمان‌هاي ارائه دهنده تسهيلات مالي و سرمايه‌اي.

6. نظارت بر گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه جهت توسعه سرمايه‌گذاری و ثبات و پايداری و کاهش خطرپذيری فعاليت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالی.

7. تدوين نظام‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري‌ و سياست­ هاي تأمين منابع مالي‌ مشاركت در ايجاد ابزارها و امكانات اعتباري با فعالان بازار سرمايه‌.

8. بررسي‌ توانمندي فني و مالي متقاضيان سرمايه‌گذاري و ارائه گزارش نهايي به هيئت مديره،‌ صدور توافقنامه واگذاري طرح و ساير اقدامات لازم نظير انعقاد تفاهم‌نامه، صدور مشاركت‌نامه با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

9. نظارت بر يكپارچگي و انسجام كليه فرآيند جذب سرمايه‌گذاري شامل ارائه اطلاعات، معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران.

10. نظارت بر توسعه مشاركت هاي تجاري شركت با ساير شركتهاي نفتي، سرمايه‌گذاران و شركتهاي فعال در حوزه صنعت پالايش و پخش در داخل و خارج از كشور.

11. بررسي منظم بازار پول و سرمايه جهت تأمين بموقع نيازهاي توسعه‌اي شركت در كوتاه مدت و بلند مدت.

12. نظارت بر برنامه‌ريزي جهت برقراري تعامل موثر بين شركت‌ با بازار سرمايه و كانون‌هاي مالي و حمايت ازسرمايه‌گذاران در استفاده از تسهيلات مالي و بانكي و مراكز مشاوره مالي.

13.  نظارت بر ايجاد و تكميل پايگاه اطلاعات و سرمايه گذاري، تأمين مالي، صدور خدمات و انتقال دانش فني و اتصال به شبكه هاي اطلاعاتي موردنياز.

 

 

آدرس : خيابان استاد نجات الهي - خيابان ورشو - پلاك 4  - طبقه دوم - كد پستي 159866611