خواهشمند است پروپوزال پژوهشی مطابق با مشخصات مندرج در فرم اعلام نیاز پروژه تهیه و به این مدیریت ارسال فرمایید.

با کلیک بر روی هرکدام از لینکهای زیر، RFP پروژه در دسترس شما خواهد بود.

پروژه های پژوهشی با موضوعات فنی:

1- درخواست پروپوزال پژوهشی ساخت کاتالیست اشباع کننده بنزن واحد ایزومرسازی - پایان زمان دریافت پروپوزال -

2- درخواست پروپوزال پژوهشی تولید ردیاب فرآورده های نفتی (Fuel Tracer) -در مرحله تصویب خواهی پروپوزال منتخب-

3- درخواست پروپوزال پژوهشی ساخت کاتالیست جامد اسیدی همراه با پایلوت فرآیندی فرآیند آلکیلاسیون در مقیاس آزمایشگاهی - پایان زمان دریافت پروپوزال -

4- درخواست پروپوزال پژوهشی طرح ریزی سيستم مدیریت تکنولوژی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی -در مرحله تصویب خواهی پروپوزال منتخب-

پروژه های پژوهشی با موضوعات منابع انسانی:

1- طراحي ابزارهاي مورد استفاده براي سنجش شايستگي ها دركانون هاي استخدامي، ارتقايي و توسعه مديران

2- تحلیل وضعیت سلامت روان زنان شاغل در صنعت نفت و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقا

3- طراحي مدل توسعه شايستگي هاي رفتاري، مديريتي و مهارتهاي نرم در مديران