صفحه اصليدرباره فرآيندنونگارش‌وارسال‌مقالهآرشيو فرآيندنومقالات برگزيدهنحوه عضويتنقشه سايت

فرآیندنو ، تعامل صنعت و دانشگاه

جستجو :

نظرسنجی

پرسشنامه نظرخواهي از خوانندگان و علاقمندان

 

خواننده گرامي

نشريه فرآيند نو جهت آگاهي از نتيجه و اثربخشي فعاليت خود نيازمند نظرات مخاطبین است. تاكنون 36شماره از اين نشريه به چاپ رسيده و در اختيار پژوهشگران و كارشناسان صنعت نفت قرار گرفته است. نظرات و پيشنهادات شما، مي‌تواند در بهبود كيفيت نشريه نقش ارزنده‌اي داشته باشد. براي تكميل پرسشنامه مي توانيد در همين صفحه اقدام فرماييد. به طور مسلم، اطلاع از نظرات ارزشمند شما راهگشا خواهد بود. 

توجه: پاسخگويي به كليه پرسش‌ها ضروري نيست.

                                   

                                                                                                                                                                       دبیرخانه نشریه

 


 پرسشنامه نظر خواهي از خوانندگان و علاقمندان
 شغل :
 سنوات تجربه کاری ( سال ) :
 رشته تحصیلی :
 آخرین مدرک تحصیلی :
 آخرین مدرک تحصیلی ( سایر ) :
 تاثیر مطالب نشریه در ارتقای سطح دانش همکاران؟ :
 ارتباط مطالب نشریه با زمینه کاری شما؟ :
 چهار اولویت نخست موضوعات نشریه از نظر شما؟ :پزوهشهای کاربردی
فناوریهای نوین
بهینه سازی عملیات
اقتصاد انرژی
مدیریت و برنامه ریزی
کیفیت،بهداشت،ایمنی و محیط زیست
نوآورها
مهندسی فرآیند
سایر
 تاثیر نشریه در تعامل صنعت و دانشگاه :
 میزان توجه نشریه به موضوعات کاربردی یا نظری :
 میزان ارتباط مطالب نشریه با حوزه پالایش :
 میزان ارتباط مطالب نشریه با حوزه انتقال :
 میزان ارتباط مطالب نشریه با حوزه توزیع :
 میزان ارتباط مطالب نشریه با حوزه مهندسی :
 میزان ارتباط مطالب نشریه با حوزه مخابرات صنعتی :
 ارزیابی شما از نحوه نگارش و محتوای نشریه :
 ارزیابی شما از نحوه ویرایش نشریه :
 ارزیابی شما از نحوه ترجمه نشریه :
 ارزیابی شما از حروفچینی نشریه :
 ارزیابی شما از اشکال و جداول نشریه :
 ارزیابی شما از طراحی و صفحه آرائی نشریه :
 ارزیابی شما از طرح جلد نشریه :
 ارزیابی شما از چاپ و صحافی نشریه :
 ارزیابی شما از ترکیب کلی نشریه :
 ارزیابی شما از انتشار منظم نشریه :
 موضوعات پیشنهادی شما برای درج در نشریه :
 ضعف های بارز نشریه از نظر شما کدامند :
 پیشنهادهای شما برای بهبود وضعیت نشریه :

صفحه اصلي|درباره فرآيندنو|نگارش‌وارسال‌مقاله|آرشيو فرآيندنو|مقالات برگزيده|نحوه عضويت|نقشه سايت