سطح کلان   زیر پروژه های راهبردی
توسعه دانش فني فرآيندهاي پالايشگاهي و مديريت پروژه هاي كلان مربوطه       
 • توسعه دانش فني فرآيندهاي تصفيه فرآورده هاي نفتي و ارتقاء كيفيت آنها از نظر عملكردي و زيست محيطي بر مبناي استانداردهاي روز دنيا
 • توسعه دانش فني فرآيندهاي تبديل فرآورده هاي سنگين نفتي به سبك و ميان تقطير جهت افزايش ارزش اقتصادي و حاشيه سود پالايشگاه ها
 • بهبود و ارتقاء طراحی واحد های پالایشگاهی، خطوط انتقال، مخزن گاهها و ...
 • توسعه دانش فني فرآيندهاي پالايشگاهي جديد و يا با راندمان عملكردي بالا 
 • به روزرساني استانداردهاي مرتبط با فرآورده هاي نفتي همگام با كشورهاي پيشرفته دنيا
دستيابي به دانش فني كاتاليستها و مواد شيميايي و تجهيزات كليدي مورد استفاده در صنعت پالايش و پخش  
 • دستيابي به دانش فني توليد كاتاليستهاي پرمصرف و كليدي مورد استفاده در صنعت پالايش نفت و تجاري سازي آن
 • دستيابي به دانش فني توليد مواد شيميايي پرمصرف و مهم مورد استفاده در صنعت پالايش نفت، انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي، نگهداري و توزيع فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي و تجاري سازي آن
 • دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات با  تكنولوژي بالاي مورد استفاده در صنعت پالايش و پخش( پالايش، انتقال، ذخيره سازي و توزيع  نفت و فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي) و تجاري سازي آن
 • شناسايي و دستيابي به دانش فني توليد افزودني هاي جديد قابل استفاده در فرآورده هاي نفتي
بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل  
 • شناسايي، اندازه گيري و پاكسازي و رفع آلودگي هاي نفتي از آب و خاك، با بهره گيري از داده هاي ژئوفيزيك و ژئوتكنيك
 • شناسايي و تعيين سهم و  مقدار آلاينده هاي ارسالي به هوا و بررسي روش هاي كاهش يا حذف آنها
 • ارزيابي مخاطرات شغلي و به حداقل رساندن آنها
 • ارزيابي ريسك پالايشگاه ها، خطوط لوله و مراكز ذخيره سازي و انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي، بهره گيري از داده هاي ماهواره، GIS، داده هاي ژئوفيزيك و ژئوتكنيك
 • بررسی و ارائه راهکار جهت مقاوم سازی تجهيزات، خطوط لوله، مخازن و ... پالايشگاهي در مقابل حوادث طبيعي و غير طبيعي
رفع گلوگاه هاي فني/ عملياتي، بهبود كارايي، اثربخشي و افزايش قابليت اطمينان فرآيندها و تجهيزات  عملياتي  
 • تعيين مشكلات موجود در واحدها و تجيزات پالايشگاهي و ارائه راهكار جهت رفع آنها
 • كاهش ضايعات و پايش خوردگي تجهيزات فرآيندي، مخازن نگهداري و  خطوط لوله و تجهيزات مرتبط
 • بهينه سازي فرآيندهاي موجود با استفاده از اصلاح شرايط عملياتي، كاتاليست و يا تجهيزات مورد استفاده
 • مدلسازي و شبيه سازي واحدها يا تجهيزات فرآيندي با استفاده از  CFD به منظور تعيين مشكلات فرآيندي و رفع آنها
 • پايش كارايي و ارزيابي اثربخشي مواد تزريقي به تجهيزات و خطوط لوله
 • بهبود و ارتقاء عملكرد سيستمهاي مخابراتي و ارتباطي
كاربرد روش ها و فناوري هاي نوين در صنعت پالايش و پخش  
 • به كار گيري سامانه هاي نوين تصفيه فاضلاب هاي صنعتي و غيرصنعتي
 • استفاده از سيستمها و روشهاي نوين كنترل از راه دور، پايش و عيب يابي تجهيزات بهره گيري از روش ها و سيستم هاي نوين در خصوص مديريت، كنترل، كاهش ضايعات و پايش خوردگي تجهيزات فرآيندي، مخازن نگهداري و  خطوط لوله و تجهيزات مرتبط
 • بهره گيري از روشها و سيستم هاي نوين نشت يابي / رفع نشتي خطوط لوله و مخازن
 • بهره گيري از روشهاي نوين بازرسي پالايشگاه ها، خطوط لوله و تجهيزات انتقال و توزيع
 • بهره گيري از روشهاي نوين و بديع در تعميرات پالايشگاه ها، خطوط لوله، مراكز انتقال و توزيع  نفت و  مخازن و تجهيزات مورد استفاده در آنها
 • استفاده از روشهاي نوين پاكسازي و جلوگيري از تشكيل رسوب در تجهيزات فرآيندي، خطوط لوله و مخازن ذخيره سازي
 • به كار گيري روشهاي نوين پاكسازي مخازن و مديريت آبكشي از مخازن استفاده از روشهاي نوین مدیریت پروژه به منظور بهبود بهره وری ها  در مگا پروژه هاي پالايشگاهي، خطوط انتقال و...
 • بهره گيري از روشهاي نوين كاهش هدررفت فرآورده هاي نفتي در فرآيند توليد تا توزيع
 • بهره گيري از روشهاي نوين تامين مالي پروژه ها

بهينه سازي انرژي و كاهش توليد و انتشار كربن در فرآيند انتقال مواد نفتي

 
 • استفاده از انرژي مازاد در پايانه هاي رسيد مواد نفتي و فشارشكن ها در راستاي توليد انرژي الكتريكي كاهش هدررفت فرآورده هاي نفتي در فرآيند توليد تا توزيع
 • به حداقل رساندن ميزان ارسال گاز به فلرهاي پالايشگاهي
 • كاهش شدت انرژي در  پالايشگاه هاي نفت
 • به كارگيري تجهيزات فرآيندي با بهره وري بالاي انرژي
 • كاهش اتلاف انرژي الكتريكي در نيروگاه ها و شبكه توزيع پالايشگاهي
 • انتگراسيون انرژي در پالايشگاه ها، مراكز انتقال، خطوط لوله و مراكز توزيع فراورده هاي نفتي