وزارت نفت

 • شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
  • شركت هاي تابعه
   • شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
   • شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
   • شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
   • شركت توسعه صنایع پالايش نفت
  • مديريت ها
   • برنامه ريزي تلفيقي
   • هماهنگي و نظارت بر توليد
   • مالي
   • توسعه منابع انسانی
   • بازرگاني
   • فناوري اطلاعات و ارتباطات
   • پژوهش و فناوری
   • بهداشت، ايمني و محيط زيست
   • مهندسی ساختار
   • مدیریت سرمایه گذاری
  • امور ستادي
   • امور حقوقي
   • بازرسي فني و نظارت
   • حراست
   • حسابرسي داخلي
   • روابط عمومي
   • امور مجامع
   • بازرسي و پاسخگويي به شكايات
  • شركت هاي پالايشي
   • آبادان
   • امام خمینی (ره) شازند
   • اصفهان
   • بندرعباس
   • تهران
   • شيراز
   • كرمانشاه
   • لاوان
   • تبریز
  • پالايشگاههاي جديد
   • ستاره نفت خلیج فارس
   • بهمن گنو
   • خوزستان
   • پارس
   • آناهيتا
   • شهريار
امتیازدهی