خواهشمند است پروپوزال پژوهشی مطابق با مشخصات مندرج در فرم اعلام نیاز پروژه تهیه و به این مدیریت ارسال فرمایید.

با کلیک بر روی هرکدام از لینکهای زیر، RFP پروژه در دسترس شما خواهد بود.

 

1- درخواست پروپوزال پژوهشی ساخت کاتالیست اشباع کننده بنزن واحد ایزومرسازی

2- درخواست پروپوزال پژوهشی تولید ردیاب فرآورده های نفتی (Fuel Tracer)

3- درخواست پروپوزال پژوهشی ساخت کاتالیست جامد اسیدی همراه با پایلوت فرآیندی فرآیند آلکیلاسیون در مقیاس آزمایشگاهی