صفحه اصلي > درباره ما > اعضاي هيات مديره 
اعضاي هيات مديره

 

 

عباس کاظمی

سال و محل تولد

 1333/9/29 - کاشان


سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی مکانیک

فوق لیسانس مدیریت دولتی

سمت فعلی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نائب رییس هیات مدیره


سایر سوابق

- رییس تعمیرات و نوسازی شرکت پالایش نفت اصفهان (1371-1367)

- رییس تعمیرات و خدمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (1375-1371)

- مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند(1382-1375)

- مدیر عامل شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران(1385-1382)

- مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (1392-1385)

- 1392 تاکنون معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 

پست الکترونیک

kazemi@niordc.ir

 


شاهرخ خسروانی

سال و محل تولد

 1337/1/4 - تهران

 

سوابق تحصیلی

مهندس شیمی

سمت فعلی

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و

عضو اصلی هیات مدیره


سایر سوابق

- مدیر عامل شرکت پالایس نفت شهید تندگویان

- مدیر عامل شرکت پالایش نفت شیراز

- مدیرعامل پروژه آناهیتا(کرمانشاه)

- مدیر عملیات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

مدیر مهندسی و تدارکات پروژه ستاره خلیج فارس


پست الکترونیک

sh-khosravani@niordc.ir

 

 

سید ناصر سجادی

سال و محل تولد

 1333/1/15 - مسجد سلیمان

 http://niordc.ir/uploads/sajadi1_11588.jpg

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

سمت فعلی

عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

 

- مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

-معاون منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس

- مدیر منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس

- مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

- مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

- مدیر پروژه ملی کارت هوشمند سوخت

- مدیر سامانه هوشمند سوخت

- معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 

پست الکترونیک

 

 

 


 

عباسعلی جعفری نسب

سال و محل تولد

 1338/2/23 - اصفهان

 

سوابق تحصیلی

مهندس مکانیک

سمت فعلی

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نفت و

عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

 

- رییس طراحی و مهندسی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

- رییس پروژه های خطوط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

- معاون فنی مدیر مهندسی و طرح ها شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

- مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

پست الکترونیک


 

 

علی محمد احمدی

سال و محل تولد

 1344/10/19- آبدانان


سوابق تحصیلی

دکترای اقتصاد

سمت فعلی

مشاور وزیر نفت در امور برنامه ریزی و عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

- عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

- مدیر کل منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- معاون موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی

- عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

- نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی

- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

- عضو شورای راهبری سازمان بهره وری ایران


پست الکترونیک

aahmadi@modares.ac.ir

 

 

اسداله میکائیلی

سال و محل تولد

 1332/3/1

 

سوابق تحصیلی

مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

سمت فعلی

عضو اصلی هیات مدیره


سایر سوابق

- رییس روغن سازی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان

- رییس عملیات شرکت پالایش نفت شهید تندگویان

- رییس مطالعات فنی و معاون مدیر پالایش

- مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز

- مدیرعامل شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

- مدیر برنامه ریزی تلفیقی


پست الکترونیک

 

 


سعید محجوبی

سال و محل تولد

 1336 - مشهد

 

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندسی شیمی

سمت فعلی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و  عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

 

- دبیر اجرایی بازسازی شرکت پالایش نفت آبادان 

- مهندس ارشد پالایش و عضو گروه راه اندازی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

- رییس مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

- رییس خدمات مهندسی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

- مدیر عملیات و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

- معاون مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

- مدیر پروژه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات نفت ایران(IPCMMS)

- رییس امور مهندسی تولید شرکت ملی پالایش و پخش

- مدیر مهندسی و طرح های شرکت خطوط لوله و مخابرات و عضو هیات مدیره

 


پست الکترونیک

mahjoobi@niordc.ir

 

 

شهاب الدین متاجی کجوری

سال و محل تولد

 1333/7/20 - تهران

 

سوابق تحصیلی

مهندسی شیمی

سمت فعلی

مشاور وزیر نفت و

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و

عضو علی البدل هیات مدیره

سایر سوابق

 

-سرپرست عملیات بهره برداری منطقه ب شمالی پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- رییس اداره مهندسی پالایش پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- ریاست عملیات پالایش پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- رییس پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- مدیر عملیات و عضو هیات مدیره پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- مدیر عامل پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- مشاور مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 


پست الکترونیک

mataji@niordc.ir

 

 

احمدرضا اسدی خشویی

سال و محل تولد

 1332/11/16 - آبادان

 http://niordc.ir/uploads/asadis_1828.jpg

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد حسابداری و علوم

سمت فعلی

مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و

عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

 

- مدیر امور مالی

- حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابدارای رسمی ایران

- کارشناس رسمی دادگستری

- مدیر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

- رییس حسابرسی داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

- مسئول طراحی سیستم های حسابداری صنعتی و عضویت در هیات نظارت در سیستم ABC شرکت ملی نفت ایران

- مدرس دانشگاه

 

پست الکترونیک

asadi@niordc.ir

 

 


حسن نصر اصفهانی

سال و محل تولد

 1339/1/1 - اصفهان

 

سوابق تحصیلی

لیسانس حسابداری

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

سمت فعلی

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و

عضو علی البدل هیات مدیره

سایر سوابق

 

- مدیر کل توسعه منابع انسانی  و سرپرست اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی ستاد وزارت نفت

- مدیر کل پشتیبانی و مالی  و سرپرست واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ستاد وزارت نفت

- مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز

- عضو هیات مدیره شرکت گاز استان تهران

- رییس هیات مدیره شرکت گاز استان هرمزگان

- رییس هیات مدیره شرکت ملی گاز استان لرستان

- رییس هیات مدیره شرکت ملی گاز استان قم

 


پست الکترونیک

nasresfahani@niordc.ir

 

 


منوچهر فراهانی

سال و محل تولد

 1343/7/2 - تفرش

 

سوابق تحصیلی

لیسانس علوم اجتماعی

سمت فعلی

رییس دفتر معاون وزیر و مدیرعامل و دبیر جلسات هیات مدیره

سایر سوابق

 

- شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

- رییس دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش

- رییس دفتر مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت


پست الکترونیک


 


امتیازدهی
دسترسی سریع
تابلو اعلانات
شهدای پالایش و پخش
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 73969
 بازدید امروز : 845
 کل بازدید : 25880484
 بازدیدکنندگان آنلاين : 16
 زمان بازدید : 0.2656